Nee, niets te melden, schreef ik aan een vriend … (Dutch/English) … No, nothing to report, I wrote to a friend.

 

Nee, niets te melden, schreef ik aan een vriend.

Jawel, een meerkoet in het riet, een gesprek over zeilen, over reizen, over ver weg … dus toch nog plannen ? Ouderdom komt met gebreken en elk jaar verder wordt het plan korter … in afstand, niet in mijn hoofd.

Is het dan toch waar dat achter die grijze sluier de zon schijnt ?

En langzaam werd het helder, de horizon is weer te zien.

En de overkant …

 

 

 

 

No, nothing to report, I wrote to a friend.
Yes, a coot in the reeds, a conversation about sailing, about travelling, about far away … so still plans? Old age comes with flaws and every year the plan gets shorter… in distance, not in my head.

Is it then true that the sun shines behind that gray veil?
And slowly it became clear, the horizon can be seen again.
And the other side…


Posted in Uncategorized by

Hoe lang duurt nieuw jaar …. een dag of 365 dagen ? (Dutch/English) How long is new year…. one day or 365 days ?

Hoe lang duurt nieuw jaar …. een dag of 365 dagen ? Het is hier mooi. Ik laat de dagen, soms wonderbaarlijk rustig in het grote niets als de mist de hele dag over het Ketelmeer glijdt. Alles komt en alles gaat voorbij. Soms is het melacholieke een geweldige ervaring in jezelf maar andere dagen verlang je naar wat mensen “leven” noemen om daarna weer een zijpad te nemen …

Een vriend kwam langs .. zijn woorden zeggen alles, Lands End, en zo voelt het ook op deze mistige ochtend bij Ketelhaven. Je ziet weinig van de omgeving. Genieten van de stilte, de natuur en.. de koffie.
How long is new year…. one day or 365 days ? It’s beautiful here. I leave the days the days, sometimes miraculously quiet in the big nothing when the fog slides over the Ketelmeer all day long. Everything comes and everything passes. Sometimes this melancholic feeling is a great experience in yourself but other days you long for what people call “life” and then take a side road again …


Posted in Uncategorized by

Ik loop de dijk op naar het einde. In de verte vaart een schip. Straks nog even hier heen, daar heen. Gelukkig Nieuw Jaar. (Dutch/English) I walk up the dike to the end. A ship sails in the distance. A visit here, an other there. Happy New Year.


Ik laat het stervende jaar achter me.
Uit de ruimte om me heen, terwijl ik hier sta, raak ik de lucht, de leegte.
Een vijftal vrienden heeft het niet gehaald. Ze zijn niet meer. Ik loop naar het graf van mijn ouders. Ze zijn niet meer. Ik krijg een berichtje van mijn kleinzonen. Ze missen me, En zo vormt er een dankbaar gevoel in mijn lichaam. Een lach op m’n gezicht.
Ik loop de dijk op naar het einde. In de verte vaart een schip. Straks nog even hier heen, daar heen. Gelukkig Nieuw Jaar.

I leave the dying year behind. From the space around me, as I stand here, I touch the sky, the void. Five friends did not make it. They are no more. I walk to my parents’ grave. They are no more. I get a message from my grandsons. They miss me,
And so a grateful feeling forms in my body.
A smile on my face.

I walk up the dike to the end. A ship sails in the distance. A visit here, an other there. Happy New Year.


Posted in Uncategorized by

Stille winterdagen en op naar een Nieuw Jaar.(Dutch/English) We are not invincible. But in how we live the winters of the soul, we find the summer and the bloom of our fragile life.

Het is al weer 10 jaar geleden dat ik met de Juniper terug kwam. De laatste overtocht was van Nantucket Island de Atlantische oceaan over naar Ijmuiden. Ik had ergens onderweg, ik denk in San Fransisco, de CD Jan Mulder in concert gekocht en die muziek heeft me de oceaan over gedragen: Oceans of Dreams … en nu in deze korte dagen, lange nachten tijd draai ik deze muziek weer.

Albert Camus schreef “In de diepten van de winter leerde ik eindelijk dat er in mij een onoverwinnelijke zomer ligt” en stierf kort daarna bij een auto-ongeluk met een ongebruikt treinkaartje op zak naar dezelfde bestemming.

We zijn niet onoverwinnelijk. Maar in hoe we de winters van de ziel beleven, vinden we de zomer en de bloei van ons kwetsbaar leven. Dit lijken zwaarmoedige woorden maar een Russisch gezegde is: Hoop sterft niet. Mooie dagen gewenst en op naar een Nieuw Jaar.

It’s been 10 years since I came back with the Juniper. The last crossing was from Nantucket Island across the Atlantic to Ijmuiden. Somewhere along the way, I think in San Francisco, I bought the CD Jan Mulder in concert and that music carried me across the ocean: Oceans of Dreams … and now in these short days, long nights I play this music again.

Albert Camus wrote “In the depths of winter I learned at last that there lies within me an invincible summer” and died shortly afterwards in a car accident to the same destination with an unused train ticket.

We are not invincible. But in how we live the winters of the soul, we find the summer and the bloom of our fragile life. These seem melancholy words, but a Russian proverb is: Hope does not die. Merry Xmas and looking forward to a New Year.


Posted in Uncategorized by

James Wharram is sailing the oceans of heaven

Dear friends,
It is with great sadness that I have to tell you that my soulmate and life partner James left this life on Tuesday 14th December. I have written a short summery of his very full and special life, which is attached and also published on our website. https://www.wharram.com/…/a-living-legend-lives-no-more…  You must forgive the fact that this is not a personal message, it is a stressful time and I need to communicate with so many people that I and he considered great friends. I am here with our son Jamie and his lovely partner Liz, who is taking great care of Jamie and I. Also we have other close friends supporting us.
With kind regards and love,
Hanneke

James Wharram Designs

Unique sailing catamarans, inspired by the canoes of the Polynesians

 

 


Posted in Uncategorized by