A new proposal (Dutch/English)

Tennant RESPECTHet bestaat echt. Je moet er wel voor weggaan. Ja, vertrekken dus naar daar. Maar als je daar bent blijkt het weer ergens anders te liggen. Daar waar geen daar is.

Zo draag ik in woorden maar ook juist in beelden alle reizen met me mee.

Het wereldnieuws achtervolgt me. Ik zou mij er niet mee moeten bemoeien en me terug moeten trekken. Nederland zorgt voor mij. Met een vast inkomen, wat AOW heet, hoef ik me geen zorgen te maken, dat is meer dan ik nodig had op de “Never Ending Voyage” … rijkdom, gezondheid, vrienden … wat wil ik nog meer.

Toch heb ik net weer een “sponsor proposal” voor de Route du Rhum 2018 de deur uit gedaan. Ach Henk, hoor ik dan, dat duurt nog 3, oh nee, nog 2 jaar. Tijd genoeg. Juist niet. De beoogde boot ligt in Nieuw Zeeland. Het is bijna 2016 … tijd zal het leren.

Tennant 16 RESPECT RDOh yes, it exists. You have to leave to get there. But when you are there its seems like there is somewhere else. There where there is no there.

Thats how I carry words and images of all my travels within me.

The world-news haunts me. I should not get involved and I should retire. My country takes care of me. With a steady income, which is called pension, I don't have to worry, that's more than I needed during the " Never Ending Voyage" ... wealth, health, friends ... what more can I ask .

Anyway I just dispatched a new "sponsor proposal" for the Route du   Rhum 2018. Oh Henk, I hear someone say ... time enough ... three, oh  no, ... two years. Time enough. Exactly not. The target ship is situated in New Zealand. It's almost 2016 ... time will tell .