… want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren …. ( partly also in English)

want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren …. (Willem Elsschot)


De toekomst is niet meer wat hij geweest is.

images 2Als er sprake is van een ontdekkingstocht, is het een reis naar de plaats waar we zijn. De plaats is hier. De tijd is nu. We hebben nooit de beschikking over drie momenten: het verleden, het heden en de toekomst. Het is altijd nu. We leven in de ruimte. Ons bewustzijn schijnt vaak een heel reëel verleden te omvatten, dat in ons geheugen ligt opgeslagen, en een reële toekomst die we hopen en verwachten te beleven. Ons gevoel voor het nu daarentegen lijkt een abstractie. Dit wordt maar al te goed uitgebeeld door de secondewijzer op een horloge. Maar de werkelijke armoede is, geen heden te hebben, niet te leven, maar te hopen op leven.

Vandaag kreeg ik een mailtje uit Rusland en ik kreeg tranen in mijn ogen.

Het is 12 jaar geleden is dat ik in Tiksi was. Ik gaf een paar keer “English conversation” lessen op een school …het volgen van je droom en dan lees ik deze mail. Dit maakte mijn dag zo goed !!

Hello! I had a lot of thinking how I can start my letter. I just would like to say thank you for inspiration. I remember when you came to Tiksi by boat named Campina and it was my first meeting with a foreign person. I reminisce how two little girls 12 y.o. were so curious about “aliens” and they decided to visit your boat. I still have Pink’s CD album. Apparently after introducing with you I recognized that I would like to travel around the world. I have been in Japan, Thailand, Ireland, Lithuania, USA, Mexico, Italy, Iceland, Norway and I am sure that my journey will be continue)
Thank you for inspiration!
Regards,
Anna

The future is not what it used to be. If there is a discovery, it is a journey to where we are. The place is here. The time is now. We never have access to three moments: the past, present and future. It is always now. Our consciousness often appears to involve a very real past that is stored in our memory, and a real future that we hope and expect to live. Our sense of it, however, seems an abstraction. This is very well depicted by the second hand on a watch. But the real poverty is to have no present, not to live, but to hope for life.

Today I got an email from Russia and I got tears in my eyes. It is 12 years ago since I was in Tiksi. I gave a few English conversation classes at a school … follow your dream and then I read this mail.

This made my day so good !!