Inside myself is a place where I live all alone, That’s where I renew my springs that never dry up. (Pearl Buck)

 

Inside myself is a place where I live all alone,
That’s where I renew my springs that never dry up.
(Pearl Buck)

wandering-albatross2Waar zou je nu nog wel eens heen willen ? Foute vraag maar wel algemeen. Alle reisverhalen gaan over de plek van bestemming (bijna) nooit over de reis zelf. In de solo-zeil literatuur kom je gelukkig nog wel dit soort boeken tegen maar moet ik er gelijk bijzeggen; allemaal boeken van vroeger. Ook de huidige zeil-reis-beschrijvingen gaan over de bestemming.

 

16. De wereld Ð natuurkundigIk ben in meer dan 100 landen geweest. Belangrijk ? Nee ! Ik heb zes keer rond de wereld gezeild. Belangrijk ? Ja. 4 keer ronde ik Kaap Hoorn. Belangrijk ? Ja. Ben ik er aan land geweest ? Nee. Belangrijk ? Nee, dus. Ik hoop de komende weken de wereld even los te kunnen laten op een ankerplek in de Ijsseldelta. Kluizenaar ? Nee, natuurlijk niet want dan zou ik niet zeggen waar ik ga liggen. Ik wil de wereld even loslaten. Vooral dit jaar ben ik te veel opgezogen door ervaringen en emoties en dat kan ik alleen maar loslaten door alleen te zijn.

Op de bovenstaande quote van Pearl Buck vond ik reakties zoals; zielig. 

Dan heb je de genade van het alleen zijn nooit ervaren. 

Alleen is Al Een.

Nog een maandje en ik weet of ik door ga met het Route du Rhum plan. Ik ben nu bijna 2 jaar bezig en nog geen resultaat. Het heeft me die twee jaren in Nederland gehouden. Niet tegen m’n zijn moet ik zeggen. Ik ontdekte zo dichtbij en tevens zo ver af de stilte van de Ijsseldelta waar ik een artikel over schreef in het blad MOTORBOOT (september uitgave) … ik citeer:

Delta rechtIk heb hier een boek liggen en de eerste zin is; This is the most beautiful place on earth. En de tweede zin luidt; There are many such places. Kort geleden kochten vrienden van mij een huis op Ibiza. Twee andere vrienden waren daar net twee jaar geweest met hun boot en waren blij weer weg te gaan. Je kunt je de vraag stellen; is de mooiste plek op aarde een plek om te blijven of slechts te bezoeken. Je kunt altijd foto’s nemen van zo’n plek en die altijd met je mee dragen. Maar ik heb eens een opstapper gehad en die maakte juist geen foto’s. Hij zei; als het zo mooi is dan hou je dat beeld altijd in je hoofd.

De lagune van het IJsseloog.Ik lig nu een week in de IJsseldelta. De eerste ankerplek was in het IJsseloog en na drie dagen dacht ik; waarom zou ik weg gaan ? Intussen heb ik nu op vier plekken gelegen en twee er van waren the most beautiful places on earth. Dit gebied is zo wonderlijk mooi. Weet je, er zijn geen havens noch terrassen. Geen roezemoes van mensen, huizen en straten. Wolken drijven over. Een merel roept. Vogels tjilpen. De oevers zijn groen. Goed ik geef toe het is zomer. Soms waait het ook in de zomer. Het regent dit jaar regelmatig. Toch zou ik wel eens een keer met een echte herfststorm ten anker willen liggen in het IJsseloog. Luisteren naar het geluid van de wind …naar de krachten van de elementen …ver weg en zo dichtbij.

Inside myself is a place where I live all alone. That’s where I renew my springs that never dry up. (Pearl Buck)

Where would you still like to go ? Wrong question. All travel stories are about the place of destination (almost) never about the journey itself. In the single handed sailing literature there are still some of these books at but I have to say books of the past. The current sail-travel-descriptions are all about destinations.

Camera

I’ve been in more than 100 countries. Important? No!

I have sailed around the world six times. Important? Yes.

4 times I rounded Cape Horn. Important? Yes.

I have been ashore? No. Important? No.

I hope I can let the world go for a while at anchor in the Delta of the river Ijssel. A hermit? Of course not, because then I would not tell you where I anchor. I want to let it all go for a while. Especially this year, it was sucked up to by many experiences and emotions, and I only can let go in solitude. Another month and I decide if I continue with the Route du Rhum plan. I am working on it for almost 2 years now and still no result. It has kept me in the Netherlands for two years. Not against my will I must say..

I discovered so near the silence of the Ijsseldelta. I wrote an article in the Dutch magazine MOTORBOOT… and I quote:

16) In de lagune met de Solitario op de achtergrond.I’ve got a book here and the first sentence is; This is the most beautiful place on earth. And reads the second sentence; There are many such places. Recently friends bought a house in Ibiza. Two other friends had just been there for two years with their boat and were happy to leave again. You can ask the question; is the most beautiful place on earth a place to stay or just to visit. You can always take pictures of such a place and carry them with you. But I once had a crewmate who never made photos. He said; if it is so beautiful you will always keep that image in your mind, forever.

25) Een rustige avond stemming.The first anchorage was in the IJsseloog and after three days I thought; why should I leave? Meanwhile, I have now re-located four times and two of them were the most beautiful places on earth. This area is so wonderfull. There are no ports or terraces. No noise of people, houses and streets. Clouds drifting by. A blackbird calls. Chirping birds. The banks are green. Well I admit it’s summer. However, I would like to anchor here in the autumn when a storm is passing. Listening to the sound of the wind … the forces of the elements … far away and so near.