Ik ging omdat ik klaar was om te gaan; Ik verliet het om dezelfde reden. (Dutch/English)

 

Ik ging omdat ik klaar was om te gaan; Ik verliet het om dezelfde reden ‘. (Thoreau)

Er is al zoveel geschreven, er is al zoveel gezegd. Er is totaal niets nieuws onder de zon behalve dan dat alles steeds sneller moet. Vroeger, lopend, naar om een voorbeeld te noemen Rome kwam men een heel leven tegen. Tegenwoordig duurt het een paar uur en het moet nog sneller kunnen …supersonisch …we willen naar Mars … en zo lopen we ons zelf voorbij.

Natuurlijk volg ik rond de wereld zeilraces zoals de Vendee Globe 74 dagen en de Jules Verne records 49 en 42 days …het was mijn wereld, het is mijn wereld, het is altijd mijn wereld geweest. Ik ben de enige Nederlander die kan voelen wat die zeilers voelen … de eersten en de laatsten.

Vandaag stuur ik die ene presentatie nog weg. Die presentatie naar een hoofdsponsor voor de Route du Rhum. Ik heb al eerder gezegd dat vind ik er geen voor het voorjaar dan geef ik het op want er is meer te doen. Het wordt mij gegeven of niet. Het moet geen last worden. Ik heb mijn eigen boot, de zee en haar bestemmingen liggen dichtbij. Ik ben een mens van het lang geleden en ver weg, het hier en nu en het nog niet. Het verlicht mij van de last van het weten wat ik niet kan weten.

Ik ging omdat ik klaar was om te gaan; Ik verliet het om dezelfde reden ‘. (Thoreau)

En dan zaterdag vertrek ik. Ik ga een week naar Lanzarote. Daar aan de Playa Blanca ga ik naar de horizon turen. Het wonder van de zee, de vogels en de bomen worden mij elke dag gegeven.

I went because I was ready to go; I left it for the same reason ‘. (Thoreau)

There is already so much written, there is already so much said. There is nothing new under the sun except that everything is getting faster. Earlier, going to, for example Rome, it took a lifetime. Today, it takes a few hours and it still needs to go more quickly … supersonic … we want to go to Mars … and so we forget to live.

Of course I follow the around the world sailing races such as the Vendée Globe 74 days and the Jules Verne records 49 and 42 days … it was my world, it’s my world, it has always been my world. I’m the only Dutchman who can feel what those sailors feel … from the first to the last ones.

Today I send an other proposal to a potentional sponsor for the Route du Rhum. I did mentioned before that I have to find a mainsponsor before spring or I give up because there is more to do. It is now or never. It shouldn’t be a burden. I have my own boat, the sea and its destinations are not far away. I am a man of the long ago and far away, the here and now and the not yet. It relieves me of the burden of knowing what I can not know.

I went because I was ready to go; I left it for the same reason. (Thoreau)

And this Saturday I leave. I’m going to Lanzarote for a week. To Playa Blanca staring at the horizon. The miracle of the sea, the birds and the trees are given, every day.