Once you have the image of your destination in your mind, you would not get lost. (Micronesian seafaring). (Dutch/English)

 

Once you have the image of your destination in your mind, you would not get lost. (Micronesian seafaring).

Het heeft nog nooit zo lang geduurd voordat ik een besluit nam. Dat komt omdat er steeds weer een mogelijkheid voor doet waarmee ik door kan gaan.

Maar eens moet ik zeggen dat het me niet wordt gegeven. Dat zou vroeger niet kunnen; het was altijd makkelijker ergens mee door te gaan dan te stoppen. Nu ligt het misschien anders en dat besluit is eigenlijk al genomen in 2011.

Reizen is geen vrijetijdsbesteding. Reizen is een manier van leven. Voor mij is het belangrijkste; het reizen op paden die hart hebben. Zo zeilde ik, en de enige zinvolle uitdaging is om die in haar volheid te volbrengen. Zo zeilde ik, kijken, kijken, ademloos kijken. Daar op de grote oceanen, ver van alles, waar anderen de grote leegte voelen, daar voelde ik me op m’n best en na de ronding van Kaap Hoorn … na de grote leegte volgde de tocht naar huis …naar de grotere leegte.

Daar op Lanzarote heb ik slechts naar de horizon gekeken. Weg van de fullness of my mind, om mijn hoofd te legen. En nu terug: iets gaat door, zo is het altijd …iets gaat altijd door.

Er loopt nog een serieus voorstel …


It has never taken so long before I made a decision. That’s because always an opportunity arises that makes me feel to continue. But the time might come that I must admit; it is not meant for me! In earlier times this was impossible; it was always easier to go along with something than to stop. Now perhaps it is different and that decision has actually already been taken in 2011.

Travelling is no hobby, travelling is a way of life. For me there is only the traveling on paths that have heart. Thats the most important. There I sail, and the only worthwhile challenge is to traverse its full length. And there I sailed, looking, looking, breathlessly. Far on the oceans, far from everything, where others feel the great void, I felt at my best and after rounding Cape Horn … after the great emptiness followed the journey home … to a larger void .

The time spend on the island of Lanzarote last week I spent looking at the horizon. Away from the fullness of my mind to clear my head. And now back: anything goes as it goes … there is always something going on.

Yes there is still a serious proposal going on …