Zolang een vlerkgespreide leeuwerik blijft zingen. As long as a lark continues to sing ( Dutch/English)

Het Kloosterweekend in het Dominicaner klooster in Huissen was bijzonder. Even weg naar Lanzarote was heerlijk. Terug in Nederland is het goed.

Er volgt een drukke week. Twee keer naar Boot Holland in Leeuwarden. Een goede vriend in Amsterdam is heen gegaan, RIP Henk Rekelhof. Twee verschillende lezingen in Vinkenbuurt en in Joure en daarna het komende weekend Docfeed in Eindhoven waar ik zondag om 12 uur de 50 minuten docu 1000 days of loneliness met Engelse ondertiteling laat zien. Deze film is een verkorte versie van de Nederlandse uitgave en gemaakt voor de Explorers club film festival in Amerika maar toen niet genomineerd. Nu dus te zien zondag 19 febr in Eindhoven.

En dan die brief of de mail die elke dag binnen kan komen ….of niet !

Het is een bijzondere zeilwinter geweest: Thomas Coville zeilde solo non-stop rond de wereld in 49 dagen. Francis Joyon met bemanning deed er 42 dagen over. Bijna onmogelijk voor te stellen in eeneneenhalve maand rond de wereld … En dan was (is) er de Vendee Globe, non-stop en solo met Imoca 60 voet mono-hulls. De eerste tien zijn er al binnen, de snelste in 72 dagen … ook in deze wereld is de technische ontwikkeling niet te stoppen.

Deze winter bracht mij rust. Het blijft keuzes maken maar toch in alle rust. Was ik maar miljonair dan hoorde niemand over en van mij en deed ik gewoon de dingen … maar aan de andere kant wat ben ik blij met wie ik ben … ik bedoel dankbaar voor mijn ouders, mijn geliefden, mijn hand vol vrienden ..

en laten wij ook nimmer praten
van alles wat wij huichelden en haatten.
Zolang een vlerkgespreide leeuwerik blijft zingen
vergeeft zijn God ons al wat wij begingen (Leo Vroman)

Sometimes faith might just be a case of not having nothing else left.

It’s a busy week. Twice the BootHolland boatshow. A good friend in Amsterdam is gone, RIP Henk Rekelhof. Two different readings in Vinkenbuurt and Joure and then next weekend Docfeed where Sunday at 12 o’clock the 50 minutes documentary 1000 days of loneliness will be screened with English subtitles. This film is an abridged version of the Dutch edition and made for the Explorers Club Film Festival in America but not nominated. Now to be seen Sunday 19 Februar in Eindhoven.

And that most important letter or email can come every day … or not!

It has been a special winter in long distance sailing: Thomas Coville sailed solo non-stop around the world in 49 days. Francis Joyon with crew did the same 42 days. Almost impossible to imagine in one and a half months around the world … And then there was (is) the Vendée Globe non-stop solo for IMOCA 60 foot mono-hulls. The first ten finished already, the fastest in 72 days … there is no stop in technical developments.

This winter gave me peace. It’s still making choices but in peace. If I was a millionaire no-one would ever hear from me or about me; I just did things … but on the other hand, I’m so happy with who I am … I mean grateful to my parents, my beloved, my hand full of friends ..

…. and let us also never talk about everything we dissembled and hated. As long as a lark continues to sing. God forgives us all that we committed (Leo Vroman)

Sometimes faith might just be a case of not having nothing else left.