A sailor’s joys are as simple as a child’s. (Dutch/English)

 

Er zit nu nog een deelnemer van de Vendee Globe op zee, Sebastien Destremau kan over een dag of 5 binnen zijn. En we hebben het gezien, Pieter Heerema is binnen. Hij heeft het geflikt en daarom mijn felicitaties. Ik weet wat zo’n reis inhoudt. Ik kon niet in Les Sables d’Olonne zijn want ik zit nog steeds ziek aan boord. Hele gezinsverpakkingen Kleenex gaan er door heen. Mijn stem is redelijk terug maar ben blij dat ik niks te doen heb tot 10 maart. Op 10 maart zit ik op de HISWA bij het Zeemanschapforum van Observator georganiseerd door WatersportMedia.

Maar nu …about me.

Vorige week heb ik een NEE gehoord van de mogelijke Nederlandse Route du Rhum sponsor en aanstaande maandag heb ik nog een gesprek over een alternatief. Maar ik moet nu even woorden van Pieter Heerema citeren: Better a decision than no decision …

Ik verlang naar de zee. Maar ik verlang misschien nog wel sterker naar de rust en die rust is niet die rust van 65tigers …lekker je eigen dingen doen. Die rust is de afzondering. Dat is ook een soort van “weg wezen”.

Joseph Conrad schreef; de vrede van God begint pas 1000 mijl op zee. En Bernard Moitessier  schreef: Hoe lang zal deze vrede die ik op zee heb gevonden duren als ik straks terug ben.?

Het enige wat belangrijk is in het leven is de zon, de wolken en de tijd die verstrijkt en blijft. En een  never-ending vriendschap die je opbouwt met die handvol.

What is forever vroeg Alice. Sometimes only one second antwoordde Rabbit.

You do not ask a tame seagull why it needs to disappear from time to time toward the open sea.

The last participant of the Vendee Globe is still at sea, Sebastien Destremau  will arrive in approximate 5 days. Pieter Heerema arrived yesterday evening. He has done it and therefore my congratulations.  I could not be in Les Sables d’Olonne is because I am still sick. My voice is pretty back but am glad that I have nothing to do until the 10th of March. On March 10, I’m at the HISWA Amsterdam boatshow at the Seamanshipforum organized by WatersportMedia.

But now … about me.
Last week I got a NO from the possible Dutch Route du Rhum sponsor and next Monday I have a meeting about an alternative. But I must quote here the words of Pieter Heerema: Better a decision than no decision …

I long for the sea. But I wish perhaps even more strongly for peace and tranquility and that’s not the tranquility of the pensionados … nice to do your own things.  I long for the peace of seclusion. That is also a kind of “on the road road again” although completely different.
Joseph Conrad wrote; God’s peace begins a 1000 miles from shore.
And Bernard Moitessier wrote: How long this peace, I have found at sea, will last when I get back ?

The only thing that is important in life is sun, clouds, and the time that passes and remains. And the never-ending relationship you build with that handful.

What is forever asked Alice.
Sometimes only one second replied Rabbit.

“You do not ask a tame seagull
why it needs to disappear from time to time
toward the open sea.