The things that are meant to be are the things we don’t cause. (Dutch/English)

 

Midway upon the journey of our life I found that I was in a dusky wood; For the right path, whence I had strayed was lost. (Dante, DIVINE COMEDY, opening lines)

Wat vind je van Cloud Atlas, een boek van David Mitchell … ik kreeg het boek van Maud, fantastisch vond ze het. Ik vroeg het aan een vriend van me, ik kon er niet doorheen komen en heb het weg gelegd was zijn antwoord. Dat kan ik van meerdere boeken zeggen; de een vind dit, de ander dat. Ik had een nieuw boek geschreven met de titel Lot Onbekend .. van twee uitgevers kreeg ik een nee en de andere zes lieten niks van hen horen. Dus waarschijnlijk niet goed genoeg.

Het is fictie, gebaseerd op non-fictie. Dat heb ik ook met Cloud Atlas. En ook met de boeken van Cormac McCarthy. Dus ik liet het manuscript liggen. Ik heb geen zin in dat gelobby. Het belangrijkste is dat ik het boek met plezier heb geschreven. Er kwam ook redelijk veel onderzoek bij kijken want gedeeltelijk speelt het zich ook af in delen van de wereld waar ik niet geweest ben. Dan moet je via internet zoeken over hoe of wat met onder andere het landschap. Landschap; dan lees je toch reisboeken of wetenschappelijke of pseudo wetenschappelijke boeken over geografie of antropologie als het ook over de mens in die streken gaat.

De beste landschap schrijver vind ik Cormac MacCarthy en dat is een fictie schrijver. Veel van zijn boeken spelen zich af in de West …maar om ze nou westerns te noemen; nee. Landschap, weidsheid, horizonten, maar ook wordt elk grassprietje beschreven, althans zo voelt het.

 

Een column in het AD van Tommy Wieringa liet mij besluiten om er toch iets te mee gaan doen. Ik citeer een paar zinnen:

Een filmmaker schrijft voor wat de kijker ziet, de schrijver levert een halffabricaat, dat door de lezer zelf moet worden afgemaakt

Zolang ik schrijf ben ik autonoom,maar zodra ik de sleutel van het boek aan de lezer gegeven heb, verander ik in een marktkoopman die hoopt op een tevreden klant.

De lezer is een complex van oordelen en verwachtingen. Soms wil hij die met je delen. Voor je het weet sta je hem een beetje op weg te helpen.

Goed het liet het manuscript dus liggen. Eerdaags besluit ik hoe ik er mee door ga. Lot Onbekend heeft een ondertitel; het waagstuk van de enkeling.

 

What do you think of Cloud Atlas, a book by David Mitchell … I got the book from Maud; fantastic book she told me. I asked an other friend; I couldn’t get through and left it, was his answer.

I wrote a book. A book about the past, the present and the future. But it’s not an historical book and no science-fiction. It’s fiction based on reality. But up to now it has been rejected by publishers, like all masterpieces (smile). So I left the script. Most important is that I have written the book with pleasure.

There was also a lot of research because, in part, it also subsided parts of the world where I haven’t been. Then you have to search through the internet about how or what. For example landscapes; you can read travel books or scientific or pseudo scientific books on geography or anthropology if it’s also about the inhabitants in those areas.

The best landscape writer I find Cormac MacCarthy and that’s a fiction writer. Many of his books are situated in the West … but to name them Westerns; no. Landscapes, horizons, but also every grassstroke is described.

A filmmaker writes for what the viewer sees, the writer produces a semi-finished product that the reader himself has to finish. As long as I write, I’m autonomous, but once I have given the key to the book to the reader, I change into a marketeer who hopes for a satisfied customer. The reader is a complex of judgments and expectations. Sometimes he wants to share that with you. Before you know, you are helping him to the reason behind the story.

Well, it left the script. One day I will decide how I will go along. Fate unknown, as the titel is, has a subtitle; The venture of the individual. Life is serious, we never know what’s in store for us and time brings on what is meant to be. The things that are meant to be are the things we can’t control, the things we don’t cause, the things that happen regardless of who or what we are. Like sunsets and snow-fall and natural disasters. We choose. In large part, we choose. We create, we make mistakes, we burn bridges, we build new ones.