Opinions ( Dutch, English)

Het is een prima zomer. De zon schijnt vaker dan dat het regent. Ja, dat is echt zo; het landbouwland is nog steeds te droog. Waar het af en toe veel geregend heeft is het zeer plaatselijk, dat heet buien. Ik heb een vriendin waar ik op sommige vlakken, hoewel ik haar jaren ken, nog steeds wennen moet. Om een paar punten op te noemen; zij heeft buien en is heel slecht in het beantwoorden van mail en ander berichten en ogenschijnlijk niet geïnteresseerd is iets.

Maar moet dat dan ? 

Alles is al geweest en alles gebeurt opnieuw …tijdens al mijn wereldreizen was er ergens een revolutie of een oorlog. Tijdens al mijn wereldreizen was er iets wat niet klopte … Dat was altijd een mening. De natuur klopt niet, het klimaat klopt niet, die of die mening klopt niet … Maar wat is het eigenlijk ? Niets klopt hoe wij het zouden willen en omdat er ongeveer 170 landen en 7 miljard mensen zijn zal het ook nooit zo zijn zoals we het willen.

Berichten komen en gaan; minder ijs dan toen, meer ijs dan toen en dat op de zelfde dag uit verschillende serieuze bronnen, om een voorbeeld te noemen en zo kan ik nog wel even door gaan.

Soms denk ik: please bomb fall …dan zijn we overal vanaf.

Maar het is een mooie zomer. 

Ik ben wel bijna klaar met het manuscript van De zee, mijn Leven …een terugblik … En aan het eind van deze maand hebben we de Hiswa te water, daar zal ik voor MOTORBOOT in het vaartheater twee lezingen verzorgen. Een op de openingsdag dinsdag 29 aug en een op vrijdag 1 sept over Motorboten op groot water …en dan bedoel ik de zee en de zee is van hier tot Tokyo …en geen vakantietochtje …maar wie wil dat nu; van hier tot Tokyo ?

Meningen en ik begrijp die vriendin nu misschien wel beter. We moeten altijd ergens iets van vinden. Nu, zij dus niet. Dat lijkt desinteresse …als we het vergelijken met huidige normen van geinteresseerdheid en bereikbaarheid.

Vandaag ben ik ook niet bereikbaar en ik vind nergens iets van ….

It’s a good summer. The sun shines more often than it rains. Yes, that’s really true; The agricultural countryside is still too dry. Where it rained a lot, it was very local. I have a good friend and although I know her for years I still have to get used to because she acts different. To name a few points; she has a mood and is very bad in answering mail and other messages and is apparently not interested is something. But should that be? … that accessibility and interest in the things around us… ?

Everything has already been and everything happens again. During every circumnavigation there was a revolution or a war somewhere. During all my voyages there was something that was not right … Opinions, always opinions. Nature is not as it should be, climate is not as it should be, or that ot that opinion is not correct … Nothing is ever how we want it to be. Because there are about 170 countries and 7 billion people it will never be the way we want it to be.

News and opinions come and go; less ice or more ice and that on the same day from several serious sources, to name an example, and so I can go on.

Sometimes I think: please bomb fall ….

But it’s a beautiful summer.

I’m almost done with the manuscript of The Sea, My Life … and at the end of this month we have the Amsterdam in the water Boat show.  I will give two lectures for MOTORBOOT. One on the opening day Tuesday 29th of August and one on Friday 1th September about  Seagoing Motorboats … and then I mean the sea and the sea is from here to Tokyo … and no holiday trip … but who wants to go from here to Tokyo?

Opinions … and I understand my friend a bit better now, although its annoying.

Today, I’m not available and I do not have an opinion on anything !!!!.