Het ritme van ons zijn/ The rhythm of our being (Dutch/English)

Afzondering geeft mij de kans om te begrijpen dat het leven van de mens complex en onbestuurbaar is. Stilte van de geest is een ervaring, maar het is niet statisch. Denken aan de eb en vloed van het ritme in ons zijn is om ons doel te leren kennen. Een persoon die de waarde van de stilte kent, kan ook binnen een seconde zonder te denken beslissen voor een volgende actie. Onder alle omstandigheden jezelf blijven, past uitstekend in het rijtje met zus-en-zoveel wetten voor succes en het leven in het nu.

Ik ben en heb een naam en een verhaal anders dan die van alle anderen. Niemand kan mijn rol spelen in dit leven. Ik ben een stuk van de puzzel. Ik ben gewoon. Net als alle andere mensen heb ik een hongerige maag maar honger soms ook naar acceptatie en liefde. Ik ben klein en hulpeloos geboren en groeide uit tot wie ik ben en moet de naderende terugreis in verval en dood te maken. Ik geloof, ik betwijfel, ik ben actief en ik wordt moe. Vaak laat ik mezelf zijn wat anderen denken dat ik ben, in plaats wat ik echt denk en voel. Maar dan roept het geweten, geest of bewustzijn, me terug naar mezelf.


Solitude gives me the chance to understand that human life is complex and unmanageable. Silence of the mind is an experience, but it is not static. Thinking of the ebb and flow of the rhythm in us. is to know our purpose. A person who knows the value of silence can also decide for a next action within a second without thinking. Under all circumstances remain yourself, fits well within so many laws for success and living in the present.

I am and have a name and a story different from that of all others. Nobody can play my part in this life. I’m a piece of the puzzle. I’m normal. Like all other people, I have a hungry stomach but sometimes also hungry for acceptance and love. I was born small and helpless and grew up to who I am. I believe, I doubt, I’m active and I’m getting tired. Often I’m what others think I am, instead of what I really think and feel. But then the conscience mind brings me back to myself.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.