2018 a new year (Dutch/English)

Een paarse gloed in de avond en mist in de vroege morgen waren zeker tekenen van een paar dagen nat weer. En zo was het. De zon kwam moeizaam door de mist. Het gaf licht, maar geen warmte.

Het was geen dag, het was geen nacht, het was niet hier en het was niet daar. Het groeide niet, veranderde niet, vermenigvuldigde zich niet, bestond zelfs niet. Het was voorbij het verder denken en het dieper inzien. Er waren geen gedachten. Alles vervaagde. Hij was maar hij was er niet. In de warme slaapzak sloot hij de ogen. Morgen was het een nieuw jaar.

A purple glow in the evening and fog in the early morning were definitely signs of a few wet days. And so it was. The sun came through the fog with difficulty. It gave light, but no heat.

It was not a day, it was not a night, it was not here and it was not there. It did not grow, did not change, did not multiply, did not even exist. It was beyond thinking and seeing. There were no thoughts. Everything faded. He was but he was not. In the warm sleeping bag he closed his eyes. Tomorrow was a new year.