TODAY the 4th of january … happy new year ( Dutch/English)

VANDAAG NIEUW JAAR: de baan rond de zon is niet perfect rond. Er is een specifiek moment waarop de planeet het dichtst bij de zon komt. Dat moment, het perihelium, wordt aangeduid als ‘Nieuwjaar’. Strikt genomen komt ons Nieuwjaar op 4 januari, maar we houden ons aan de kalender.

TODAY NEW YEAR: the orbit around the sun is not perfectly round. There is a specific moment when the planet comes closest to the sun. That moment, the perihelion, is referred to as ‘New Year’. Strictly speaking, our New Year arrives on January 4, but we stick to the calendar