Een nieuw boek ( only in Dutch but this book might be worth a translation …)

“There are three sorts of people: those who are alive, those who are dead, and those who are at sea” (Aristotle).

Tijd om terug te blikken. Dit heeft geresulteerd in een retrospectief, waarin hij niet alleen zijn mooiste en spannendste belevenissen nog eens op een rij zet, maar waarin hij ook filosofeert over het hoe en waarom van de keuze voor dit leven.

Dit retrospectief wordt binnenkort in boekvorm door de ANWB uitgegeven.

1 maart wordt het boek officieel gepresenteerd en vanaf die datum is het ook te koop.

Wat trok mij naar de zee ? Waarom wilde ik varen ? Waar komt die drang naar het reizen, het trekken, het varen, het zeilen vandaan ? Vele zeilers doen het als hobby. Zeelui hebben een innerlijke drang … varen, weg van huis, de verte. Nee, niet om een rustig leven te hebben; altijd van huis. Nee, niet om zich te ontspannen op het water; het was werk. Het is een oud gegeven dat het zeemansleven vaak voortkwam uit een jongensdroom … varen, varen, altijd maar varen, dat is het zeemansleven, luidt een oud liedje en dat over die jongensdroom dat past helemaal bij mij. En ik heb het geflikt. Nu ik dit schrijf krijg ik de tranen in mijn ogen; ik heb het geflikt …zonder iets te plannen, zonder na te denken …

Seafaring is searching for new destinations behind the horizon and some of the chosen destinations are hard to get to. We create, we make mistakes, we burn bridges, we build new ones. The choice is yours.