Even after … still on my mind (Dutch/English)

ALASKA SE juni 2018


De lucht is zo helder in het noorden dat iemand die er nieuw is verdwaald raakt in de grote hoogten en de onnoemelijke ruimte. Verre pieken achter de lager gelegen bergen van de kust. Steile met sparren begroeide hellingen. Rondom was de wildernis, een niemandsland van bergen of van verweerde eilanden, en in het westen de wijde, onbegrensde, Stille Oceaan. Het was een kalme, blauwe zomerdag. Ergens moet een klein vergeten hutje staan, door een houthakker of visser gebouwd; een hut, een beschut strand, en een bron of een beek vers, koud water. Ik kwam hier naar toe, om een terugzien maar ook als een dromer; Ik heb het visioen van een Noordelijk Paradijs gezien en ben het weer op gaan zoeken.

The air is so clear in the North that one new to it is lost in the crowding of great heights and spaces. Distant peaks had risen over the lower mountains of the shore astern. Steep spruce-clad slopes confronted me. All around was the wilderness, a no-man’s-land of mountains or of cragged islands, and to the west the wide, the limitless, Pacific Ocean. A calm, blue summer’s day. Somewhere there must stand a little forgotten cabin, one that some lumberjack or fisherman had built; the cabin, the sheltered beach, the spring or stream of fresh, cold water. I came to this, entirely on a dreamer’s search; having had vision of a Northern Paradise, I came to find it.