Vertrekken is onvermijdelijk. Departure is inevitable. ( Dutch/English)

Alles kunnen we rationeel verklaren. Maar laten we weer eens proberen om dat niet te doen, maar te leven vanuit de ‘grote geest’, te leven als deel van een onnoemelijk groter geheel dat ons omgeeft. Hij schreef: ik ben een druppel in de oceaan. De waarheid was: hij was de oceaan.

Hij schreef: ik ben een deel van het universum. De waarheid was: hij was het universum. Als mens zijn we niet gemaakt om af te wachten.

Vertrekken is onvermijdelijk. Dus ging hij steeds weer op weg en hij schaamde zich niet als dat naderhand een zijweg of een omweg bleek zijn. Hij vertrouwde op zijn innerlijke stem. Weinig mensen realiseren zich dat hun bestaan afhankelijk is van hun omgeving. Direct contact met de natuur brengt onrust.

De stilte en de onrust. De rust en de stormen. Want rust bestond ook hier niet. Niet aan de wal en niet op zee. Niet in de vorm, waarin hij rust zocht, tenminste. In het kielzog staarde hij in het verleden. Hij dacht aan de goede tijden en de slechte, aan liefde en haat, aanhankelijkheid en minachting, vreugde en smart.

“Oh, wanneer de mens ontsnapt uit het prikkeldraad van zijn eigen ideeën en zijn eigen mechanische apparaten is er een prachtig rijke wereld van contact en pure schoonheid”.

(D.H. Lawrence)

“Oh, when man escapes from the barbed wire of his own ideas and his own mechanical devices, there is a wonderfully rich world of contact and pure beauty.”
(D.H. Lawrence)

We can explain everything rationally. But again let’s try not to do that, but to live from the “great spirit” of the Original, to live as part of an untold larger whole that surrounds us. I am a drop in the ocean. The truth was: I am  the ocean. I am a part of the universe. The truth was: I am the universe.

Departure is inevitable. So he kept going again and again and he was not ashamed if that turned out to be a side road or a detour. He trusted his inner voice. Few people realize that their existence depends on their environment. Direct contact with nature causes unrest.