Uit De Zee Mijn Leven ( Dutch/English) .. from my book The Sea My Life (unfortunately book only in Dutch)

Reizen is geen vrijetijdsbesteding. Reizen is een manier van leven. Voor mij is het belangrijkste; het reizen op paden die hart hebben. Zo reis ik, en de enige zinvolle uitdaging is om die in haar volheid te volbrengen. Zo reis ik, kijken, kijken, ademloos kijken.

Travelling is no hobby, travelling is a way of life. For me there is only the traveling on paths that have heart. Thats the most important. There I travel, and the only worthwhile challenge is to traverse its full length. And there I travel, looking, looking, breathlessly.

Op elke reis, lang of kort, heb je maar een ding in eigen hand en dat is het tijdstip van vertrek. Vooral op langere tochten vallen alle andere dagen in de categorie “we zien wel wat er komt . Ook al vaar je in het goede seizoen, storingen in het weer komen altijd voor. Momenteel regent het en er staan windstoten. Die regen is goed voor het land want het is lang droog geweest. De windstoten doen het gevoel in mij geen goed. Ik lig voor anker en hoor en voel de ankertros rekken en trekken. Maar toch… na een tijdje wordt de boot een deel van jezelf. Dan hoor en voel je alles.

During every journey, long or short, you only have one thing in your own hands and that is the time of departure. Especially on longer journeys, all other days fall into the category “we’ll see what’s coming.” Even if you sail in the right season, disruptions in the weather always occur. It is currently raining and there are gusts of wind. That rain is good for the country because it has been dry for a long time. The gusts of wind don’t do me any good. I lie at anchor and hear and feel the anchor chain stretch and pull. But still … after a while the boat becomes a part of you. Then you hear and feel everything.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.