Over grote en kleine stenen deel 2 (Dutch/English)

Laatst kreeg ik een opmerking van een goede vriend; het lijkt moeilijk te gaan met het vinden van een sponsor hè ? Dus dat is wat men denkt.

De eerste keer heb ik er 2 jaar over gedaan en 280 keer gesolliciteerd …. de tweede keer had ik in een keer beet … de derde keer heeft het 6 maanden geduurd … de vierde keer ook een jaar … ik ben nu pas 4 maanden bezig … en er lopen een paar goede contacten …

A friend told me lately that it seemed to be difficult to find a sponsor for the Route du Rhum. So thats what people is thinking. But its the contrary; I am working on it for only 4 months now … and let me give you some examples:

First time it took 2 years and 280 applications … second time the first appilcation was the right one … third time it took 6 months … fourth time a year … so no worries !

Writing a book.

Where are you writing about ? Difficult to explain because the story begind 400 years ago. So its an historical novel ? No not at all. It continues in the present and ends in so many years after Xfiles.

Let me publish a quote … more or less in the last chapter … although I am not even half way. A novel is a fiction. This fiction is based on true facts but still a novel. The story is like a music composition; it must grow in my head and it does.

That given the endless possibilities precisely this happened, that does not relate to each billions of other possibilities that could have caused this to happen, it started so that it could not end otherwise than in eternity. Years later, sometimes it got to him in a flash and that what happened, happened many times before and could happen again, if only in his mind. These are actually the same histories and the history that did not happen, relayed to the other.

Dat gezien de eindeloze mogelijkheden juist dit was gebeurd, dat de niet met elkaar in verband te brengen biljoenen andere mogelijkheden dit zouden teweegbrengen, dat het zo begon, dat het niet anders eindigen kon dan in de eeuwigheid. Jaren later werd het hem soms in een flits duidelijk, dat wat gebeurd, vele malen gebeurd en weer zou kunnen gebeuren, al was het alleen maar in zijn geest. Dit zijn in feite steeds dezelfde geschiedenissen, waarbij de geschiedenis, die niet gebeurde, de andere afloste.


Posted in Route du Rhum by with no comments yet.