About nothing new and plans (Dutch/English)

ADe Transat 650 is onderweg. 72 boten (6,50 mtr lang) zijn gestart waaronder 2 Nederlanders. Eind october gaat de Transat Jaques Vabre van start uit Le Havre. Hier doet geen Nederlander aan mee. Volgend jaar gaat de Vendee Globe weer van start. Ik weet dat een Nederlander, ook al woont die in Canada, bezig is een sponsor te zoeken. Zodra er geen Nederlanders aan mee doen krijgen deze oceaan races weinig of geen aandacht. Dat toont ons provinciale denken. Twee top-zeilers op de Hiswa te water waren het met me eens over de armoede van het Nederlandse lange afstand zeilen. We willen graag de eersten zijn maar lopen in elk opzicht achter de feiten aan.

BSommigen denken dat na Willy de Roos er bijna niemand is geweest die de NW doorvaart gedaan heeft terwijl de werkelijkheid is dat dit door tientallen jachten  per jaar wordt gedaan. Ik ken zelfs een  28 ft Albin Vega die het gewoon flikte. Dat Eef Willems er vorig jaar en met haar een tiental andere boten niet doorkwam was een kwestie van verkeerde winden, pech dus. Ik was de 4de die de NO passage deed (met de Campina). Met overwintering. De eerste voor mij was een Russisch jacht die ook overwinterd heeft. Het jaar voor mij waren het er twee; Arved Fuchs (Duitsland) met de Dagman Aen en Eric Brossier (Frankrijk) met de Vagabond, beiden met bemanning en zonder overwintering. De vierde was ik. Denk nu niet dat er na mij niemand meer kwam. Een tiental voor het grotendeels motorjachten heeft het nu gedaan. En in 2010 was het voor het eerst dat men in 1 seizoen zowel de NW als de NO passage volbracht, rond de Noordpool dus. Dat was Borge Ousland (Noorwegen) en bemanning met een Farrier 31 trimaran en het Russische jacht Potr 1 ook met bemanning.

CVorige week volbracht een Guo Chuan  (China) (hij was bij mij aan boord in Ijmuiden op de Campina in 2005) met een 27 mtr race trimaran met bemanning de tocht nonstop in 13 dagen. Ze hebben nauwelijks ijs gezien. Twee dingen dus; er ligt minder ijs (niet altijd) en … er is niets nieuws onder de zon (dat telt ook voor die zg klimaatsverandering … die is er altijd al geweest.)

Is het nu dus makkelijker dan een tiental jaren geleden ? De kans dat je er door komt is groter … laat ik het daar op houden. Ik had mijn overwintering niet willen missen. Ik ken de Arctic in vele facetten … de stilte, de eindeloosheid, de nacht en de dag, de kleuren, het kraken van het ijs …

Hoe bestaat het dat men nauwelijks iets weet over de Route du Rhum. Daar ben ik mee bezig. Het is naast een wedstrijd ook een geweldig avontuur. In eerste instantie is de druk van de ketel. De periode SAIL Amsterdam en de HISWA te water heb ik niet gehaald. Daarna ben ik een weekend weg geweest. Weg … op een retraite maar tevens een dialoog over het Andere, dass ganz Andere … iemand noemde het mijn geheime wapen. Dat vond ik fijn te horen…

ENu ga ik weer bezig. Ik geef mezelf tot volgend jaar zomer de tijd. In maart met de Hiswa in de Rai moet ik meer weten. Als ik de sponsor voor de Route du Rhum 2018 niet in Nederland vind, dan maar elders … En verder ben ik bezig met het Meesterwerk: LOT ONBEKEND een boek over de mens onderweg …

“Onze kinderen willen we laten opgroeien, zodat ze trots zijn op wie ze zijn. Wij genezen onze ziel door die opnieuw te verbinden met onze voorouders. Zo scheppen we nieuwe verhalen binnen de traditie van de oude verhalen, we scheppen letterlijk een nieuwe cultuur uit de oude “. (Nainoa Thompson, polynesische zeevaarder.)

 The Transat 650 is on its way. 72 boats (6.50 m long) started, including two Dutch. Transat Jaques Vabre will start the end of October will from Le Havre. Next year, there is a new the Vendée Globe. I know a Dutchman, living in Canada, trying to find a sponsor. Once there are no Dutch participants these ocean races get little or no attention in the Dutch media. That shows our provincial thinking. Two top-sailors during the Amsterdam Boatshow agreed with me about the present poverty of the Dutch long distance sailing. We would like to be the first but run  in every way behind the curve.

Some think that after Willy de Roos almost no one has made the NW passage, while the reality is that this is done by dozens of yachts. I even know of a 28 ft Albin Vega that did just did it. I was the 4th who did the NE passage (with Campina), including wintering. The first was  a Russian yacht. The year befor me there were two; Arved Fuchs (Germany) with Dagman Aen and Eric Brossier (France) with Vagabond, both with crew and without wintering. Do not think nobody came after me. A dozen mostly large motor yachts have done it now.  In September 2010, Borge Ousland’s team aboard “The Northern Passage” a 31 ft Farrier tri completed the circumnavigation of the North Pole. The Russian team aboard the “Peter I” achieved the same feat in that season. These were the first recorded instances of the circumnavigation of the North Pole without an icebreaker. Last week, Guo Chuan (China) (he was with me aboard in Ijmuiden on the Campina in 2005) an accomplished  with a 27 meter trimaran race with crew a nonstop journey in 13 days. They’ve barely seen ice. Two things hence; there is less ice (not always) and … there is nothing new under the sun (which also counts for the so-called climate change … which has always been.)

It is now easier than a decade ago? The chances of coming through is greater … I did not want to miss my wintering in Tiksi buhta. I know the Arctic in many facets … the silence, the vastness, the night and the day, the colors, the cracking of the ice …

DHow is it possible that in the Netherlands one hardly knows anything about the Route du Rhum 2018. It is next to a race also a great adventure. I give myself time to find a sponsor until next summer. In March 2016 I must know more.

And I am writing my Masterpiece: FATE UNKNOWN …

” I want our children to be proud of who they are. We heal our souls with re-connecting with our ancestors. Thus we create new stories in the tradition of the old stories, we literally create a new culture of the old. “(Nainoa Thompson, Polynesian navigator.)


Posted in Travel by with comments disabled.