Een update en over de lezing in Zwolle (Dutch only)

Even een belangrijke update. Niet dat de sponsoring rond is maar het heeft er wel mee te maken. Er waren 2 gegadigden die het met elkaar zouden moeten kunnen vinden. Een er van heeft afgezegd. De ander zoekt nu zelf naar een co-sponsor. Over een week heb ik een lezing in Zwolle. Ik zou niet verbaasd zijn daar HET nieuws te kunnen vertellen. De beoogde boot, de 16 mtr Tennant hi-octane wordt eigenlijk een beetje voor mij apart gehouden. 

Zondag is de Transat Jacques Vabre van start gegaan met 42 boten. Het is een nonstop double handed race van Le Havre naar Itajai (Brazilie).

zie http://www.transat-jacques-vabre.com

1346418-28922216-1600-900

In Frankrijk vormen de plannen zich rond ‘de moeder van alle wedstrijden’ in 2019. Dat betekent een wedstrijd rond de wereld tussen solozeilers met reuzentrimarans van meer dan 80 voet. Kost wel wat gesjor en getrek. Zo’n anderhalf jaar geleden hebben de sponsoren Banque Populaire (Armel Le Cléac’h), Macif (François Gabart) en Sodebo (Thomas Coville) hiervoor het initiatief genomen. Sindsdien hebben Idec (Francis Joyon) en Actual (Yves le Blevec) zich aangesloten bij dit Collectif Ultim. Maar sinds deze maand bekend werd dat de Bretonse havenplaats Brest als vertrek- en finishplaats partner zou worden in het evenement, heeft Idec zich weer teruggetrokken en lijkt de titanenstrijd zich te gaan voltrekken tussen vier giga-boten.

Er zijn diverse besloten lezingen 7, 9, 11, 14 en 23 november.

Altijd Onderweg

MAAR:  6 november is er een openbare lezing in ZWOLLE.

Het was een jongensdroom. Als jonge jongen dwaalde ik langs de IJsselkade en ik vroeg de bemanning van de kleine kustvaarders die daar lagen waar ze vandaan kwamen of waar de reis naar toe ging. Ik zag een schip als een soort van mysterie;”

boek krijgerJe wist niet waar het vandaan kwam en je wist niet waar het naar toe ging. Toen de jongen de jaren des onderscheids bereikte koos ik om kapitein te worden en toen ik de kunst van het zeemanschap machtig was besloot ik om zee-zeiler te worden. Uiteindelijk noemde ik me “single- hander”. Ik zwierf over de hele wereld, een, twee, zes keer omdat de wereld rond is en er is niets meer te ontdekken was dan enkel meer ervaringen”.

Henk de Velde is geboren en getogen in IJsselmuiden. Op 15 jarige leeftijd ging hij naar zee als lichtmatroos. Drie jaar later ging hij naar de zeevaartschool in Amsterdam. Op 28 jarige leeftijd werd hij kapitein. Maar zijn hart lag ergens anders. Hij ging zeilen en zeilde 6 keer rond de wereld.

dvd never endingDaar over vertelt hij en laat daarbij veel dia’s zien van de zee en de vele plaatsen waar hij geweest is. Hij beantwoordt al uw vragen. Ook over het waarom. En nu hij 66 is woont en vaart hij op zijn motorkotter. Plannen blijven er altijd. Ook daar vertelt hij op 6 november over.

http://www.zzuit.nl/9-lezingen/67-2015-11-06-henk-de-velde

Locatie:
Multifunctioneel Centrum SIO
Thorbeckelaan 2 | 8014 AZ Zwolle

Tijd: 20:15 uur | entree € 7,00

We zien je graag langskomen!


Posted in Route du Rhum, Travel, Uncategorized by

Some more information (Dutch/English)

Vertrek Route BLLaatst heb ik naar een 21 mtr cat gekeken. En in Frankrijk zijn een paar 60 ft trimarans te koop. Waarom die niet, die liggen toch dichterbij dan Nieuw Zeeland. Voor beiden telt dat ze in een klasse passen. Een klasse waar ik geen schijn van kans heb en omdat het merendeel van de vloot uit trimarans bestaat val ik niet op. Waarom ik op wil vallen ? Nee, je moet de vraag anders stellen. Elke boot die ik heb gehad stond ik 100% achter en dat gevoel heb ik nu met die Tennant hi-octane.

Als je overall winnaar wilt zijn dan betekent dat dat er een no-limit trimaran moet komen. Kostprijs tussen de € 8 – en 20 miljoen.

Maar er wordt in diverse klassen gevaren en iedere klasse kent haar winnaar. In de Rhum (open) klasse varen types die niet in een klasse passen en zo wordt een project betaalbaar. Het Rhum record ligt op 17 dagen.

Afgelopen dagen kwam er een mogelijke sponsor dichter bij. Maar verkoop de huid niet voordat de beer geschoten is.

rrstart2A time ago I had a look at a 70 ft catamaran and in France several 60 ft trimarans are for sale. So why don’t I choose one of those ? Both the 70 ft and the 60 ft tris will sail in a certain class and I give myself only a chance in the open Rhum class. As with all my previous vessels I have to stand behind my choice and thats what I still do ; … the Tennant hi-octane.

If you want to be the overall winner, a no-limit trimaran has to be built. Cost between € 8 – and 20 million. But there are various classes and each class has its winner. The Rhum (open) class are usually types that do not fit into a certain class. The Rhum record is 17 days.

A possible sponsor is on its way. But don’t sell the hide until you’ve shot the bear.


Posted in Route du Rhum by

Route du Rhum, the boat, the book, progress ( Dutch/English)

Ja maar als je op de TV komt heb je toch zo een sponsor ! Nee, zo werkt het niet … en is dat of dat bedrijf niet iets of een goed doel … nee, zo werkt het niet. Een idee is niet genoeg. Het is business … zaken doen dus !

Na een succesvol SAIL en HISWA te Water is het lezingen seizoen weer begonnen. Twee heb ik er al weer gehad. Deze maand nog twee en november een stuk of 6. Allen besloten dus moet eens weer gaan denken over een Koffie met Henk in december.

Powewr216m racer/cruiser, Malcolm Tennant designed, New Zealand built. The personal boat of a professional shipwright. Simple, strong. Fast. Beachable with retractable daggerboards and cassette rudders. Proven shorthanded vessel. 16m x 9m, 5800 kg, 118.72sqm sail area. Builder: J.R. Murphy.

Is het een spannend boek, vroeg iemand mij … LOT ONBEKEND groeit … hier nog 2 stukjes uit hoofdstuk 2 en 4.

Langs de hemel liepen bleke strepen naar de rand van de aarde. Hij keek naar de verre verte. Een rode vlakte afgewisseld met hier en daar een struik. Een eenzame boom brandde in de woestijn. Een boom door de bliksem in brand gestoken. Hij knielde in het hete zand en keek naar verkoolde spinnen en hagedissen. Sommige lagen er bij alsof ze nog steeds iets levend uit de grond probeerden te halen. De geur van gebakken aarde waar de mieren in hun eigen taal repten over het dragen van stukjes schors en andere kapotte spullen naar hun ondergrondse wereld. De gang van het universum en de sterren aan de hemel. De ondergrondse bronnen van water, de rotsrichels en het groene kruid, de eetbare vruchten en bessen en zwermen vogels en andere dieren. Allen levend in hun naam en in de verhalen die hun geest bevatte.

COVER droomlandkopiekopieHij liep langs de berghelling over de hard geworden sneeuw. Het spoor van een lynx had zijn voetstappen gekruist. De taiga werd soms door hagelbuien aan het zicht onttrokken. De storm probeerde dan de bomen te ontwortelen. Boven in de kruinen hingen afgerukte takken. Hij kon de taiga ruiken. De wind verspreidde de geur van levend hout. De winter duurde maar de hut was zijn redding. In zover zelfs dat hij het zijn huis ging noemen. Hij kon uren voor het raam zitten en keek naar de vallende sneeuw of opwaaiende oude bladeren of takjes. Hij dacht niet aan toen en hij dacht niet aan later. Wolken dreven over. Stuifsneeuw dwarrelde over de ijsvlakte. De taiga kon stil zijn. De taiga kon ruisen in de wind. Het licht was schemer. De dagen kort. Rust, dacht hij, rust en geen mens verwacht mij hier. Onder de opgestapelde houtblokken ritselde een muis.

Working on the plan. Route du Rhum 2018.

Tennant Top Twitter16m racer/cruiser, Malcolm Tennant designed, New Zealand built. The personal boat of a professional shipwright. Simple, strong. Fast. Beachable with retractable daggerboards and cassette rudders. Proven shorthanded vessel. 16m x 8.5m, 5800 kg, 118.72sqm sail area. Builder: J.R. Murphy.

FATE UNKNOWN is growing …

Across the sky pale stripes streamed to the edge of the earth. He looked into the far distance. A red plain interspersed with the occasional shrub. A lone tree burned in the desert. A tree stuck by lightning. He knelt in the hot sand and saw charred spiders and lizards. Some were as if she were still alive, trying to get something off the ground. The smell of baked earth where the ants in their own language scurried about carrying bits of bark and other broken stuff to their underground world. The state of the universe and the stars in the sky . The underground sources of water, rock ledges and the grasses, the edible fruits and berries and flocks of birds and other animals. All live in their name and in the stories that contained their minds.

He walked along the mountainside over the hardened snow. The trace of a lynx had crossed his footsteps. The taiga was sometimes obscured by hailstorms. The storm then tried to uproot the trees. Up in the treetops hung broken branches. He could smell the taiga. The wind spread the fragrance of living wood. Winter lasted and the cabin was his salvation. Even to the extent that he was going to call the cabin his home. He could sit for hours at the window and watched the snow falling. He did not think then and he did not think of later. Clouds drifted over. Snow drifted across the ice. The taiga was silent. Taiga could rustle in the wind. The light was twilight . The days short. Calm, he thought, peace and no one expects me here. Under the piled logs rustled a mouse .

Posted in Uncategorized by