Op zijn kooi uitgestrekt legde hij zijn hand op zijn kloppend hart. ( partly in English)

De HISWA te water is weer voorbij. In het MOTORBOOT theater had ik 2 keer de zaal vol. Fijn …anders zou ik er niet zijn. Heb je nog iets bijzonders gezien ? Dat is moeilijk want iedere boot of product heeft z’n charme … de Motorboot van het jaar vind ik toch de Bege 42 allrounder … en uh ..ja er lag een aluminium van Vossen tender van 8,5 mtr … wow zo een wil ik er wel bij.

Maar Henk is tevreden met zijn Solitario.

A Hiswa 5Het doel is ook anders maar dat hebben jullie wel tussen de regels door in m’n vorige stukjes gelezen. Ik heb nog het oog op een 24 ft catamaran … een zeil-scheur-bakkie waarin je nog kunt slapen ook. En er lopen nog twee zeer serieuze sponsoraanvragen voor de Route du Rhum.

Is de rust nog niet weer terug gekeerd Henk ?

Ja zeker wel of bijna …

Uit Lot Onbekend.

A Hiswa 4Hij luisterde naar het ruisen van het water. Het spoor achter hem was te volgen tot waar de golven het vernietigden. Op zee was hij niet te volgen. Niemand zag hem. Maar een kleine groep wist van zijn bestaan en men dacht aan hem. Hij aan hen en aan een wereld vol schermutselingen. Grote, kleine, persoonlijke en onpersoonlijke, de strubbelingen van dichtbij en van veraf. Het wordt steeds moeilijker jezelf te zijn. Dat besefte hij het duidelijkst op zee. Iedereen wil deel uitmaken van je leven want iedereen is onderdeel van de samenleving. Voor kluizenaars is er geen plaats. Die trokken zich vroeger al terug in de woestijnen en bergen en kleden zich in kamelenhuiden en aten sprinkhanen. Dat moet je vandaag eens proberen. Dan word je opgesloten. In de gaten in de bewolking boven hem zag hij sterren. Als die maar een keer per jaar te zien zouden zijn, zou de mensheid elk jaar opnieuw uitlopen. Nu kijkt men nauwelijks naar de schoonheid van de sterrenhemel. Op zijn kooi uitgestrekt legde hij zijn hand op zijn kloppend hart.

O no its not the end … although I feel I have to change my tactics. Two possible sponsors still have to answer my proposal for the Route du Rhum. It has to happen the coming months otherwise I change plans. No plan A or B, just plans with nothing is impossible on my mind.

I wrote a book (in Dutch). Sometimes I publish short parts of it . Destination Unknown.

miyamotu3He listened to the murmur of the water. He looked at the wake his vessel made. No one saw him, no one knew where he was, but a small group of his closest friends, and they thought of him. He thought of them and their world full of skirmishes. Big, small, personal and impersonal, the struggles up close and afar. this He realized this most clearly at sea. Everyone wants to be part of your society. There is no place for hermits. Centuries back they withdrew already back in the deserts and mountains and dressed in camel skins and ate grasshoppers. You should try this today. They come and lock you up.Through the holes in the clouds above him he saw stars. When this would happen once a year, mankind would go out and look and were amazed. But now, barely ones are looking at the beauty of the starry sky. In his bunk he laid his hand on his beating heart.


Posted in Route du Rhum, Travel, Uncategorized by with comments disabled.