PERSBERICHT (in Dutch and English).

 Twee jaar geleden op de Hiswa 2015 lanceerde Henk de Velde zijn plan om de solo zeilwedstrijd Route du Rhum 2018 te varen. Hij was bij de start geweest van de 2014 editie en ontmoette daar ex-collega’s, meestal Fransen, maar ook Sir Robin Knox Johnston, de eerste man die solo non-stop rond de wereld zeilde, in 1968. Henk kocht ooit de 60 ft catamaran British Airways van Robin en zeilde daar mee in 1988/89 in 158 dagen rond de wereld inclusief een noodstop in Nieuw Zeeland.

Robin was deelnemer van de Route du Rhum 2014 met zijn eigen Open60, een ouder type IMOCA 60. Hij was 75. De winnaar van de race was Loïc Peyron in 7,5 dagen. Robin deed er 21 dagen over en kwam als derde binnen in de open Rhum klasse. De uiterst populaire Route du Rhum is al 40 jaar oud en wordt elke vier jaar gezeild. Het is een solo wedstrijd van Saint Malo (Frankrijk) naar Guadeluope. Er deden in 2014 92 boten mee, verdeeld over vijf klassen.

Daar in 2014 ontstond het plan.
We zijn nu twee jaar verder en voor De Velde is nog geen hoofdsponsor gevonden. Henk overweegt de campagne dan ook te stoppen. “Het heeft geen zin meer, een sponsor zal het niet alleen doen voor die vijftien dagen wat mijn overtocht zal duren, ondanks de enorme publiciteit, maar die is te kortstondig, een sponsor wil meer en dat is begrijpelijk”, zegt hij. Door het verstrekken van de tijd vervallen diverse evenementen en daardoor high-light-exposure voor de sponsor. “Ik kan de boot nog een keer laten zien op een Hiswa te Water en ik zou na de race er de St Maarten Heineken Regatte aan kunnen verbinden maar dat is ook alles…”

Het benodigde bedrag (minimaal € 200.000) om de 16 meter Tennant catamaran, die hij er voor had willen hebben zijn niet binnengehaald en soms moet je dan een beslissing maken. ‘Better a decision than no decision‘, citeert Henk de Velde nu Pieter Heerema die vorige week op 65-jarige leeftijd juist de Vendée Globe rond de wereld heeft uitgevaren.

Helemaal geeft De Velde het echter nog niet op: “Ik ga geen actieve campagne meer voeren, maar je weet nooit wie ik tegen het lijf loop….”

Op vrijdag 10 maart is De Velde van 13.00 tot 14.30 op de HISWA aanwezig in het Paviljoen Zeemanschap, standnummer 07.205. 

Na de HISWA kom ik met plannetjes voor dit jaar  … ergens heen  of turend naar de horizon.

Two years ago at the Amsterdam boatshow, Henk de Velde launched his plan to sail the Route du Rhum in 2018. He was at the start of the 2014 edition and met former colleagues, mostly French, but also Sir Robin Knox-Johnston, the first man to solo nonstop sailed around the world in 1968. Henk once bought the 60 ft catamaran British Airways from Robin and sailed (1988/89) in 158 days around the world including an emergency stop in New Zealand.

Robin was a participant of the Route du Rhum in 2014 with his own Open60, an older IMOCA 60. He was 75. The winner of the race was Loïc Peyron in 7.5 days. It took Robin 21 days to finish third in the open Rhum class. The extremely popular Route du Rhum is already 40 years old and is sailed every four years. It is a solo race from Saint Malo (France) to Guadeluope. In 2014 there were 92 participents, divided into five classes.

The idea was born. We are now two years later and De Velde did not find a main-sponsor. Henk contemplates to stop the campaign. “It makes no sense, a sponsor will do it not only for those fifteen days what will take me to cross the Atlantic, despite the massive publicity, but that is too short, a sponsor wants more and that’s understandable,” he says.

The required amount (minimum € 200,000) for the Tennant 16-meter catamaran, was not met and sometimes you have to make a decision. ‘Better a decision than no decision, “Henk de Velde cites Pieter Heerema, who just finished the Vendée Globe.

De Velde does not give up entirely : “I will not actively campaigning anymore, but you never know who I run into ….”

After the Amsterdam Boatshow 2017 (8 – 12 march) I will come with the plans for this year … going somewhere or gazing at the horizon.


Posted in Route du Rhum, Uncategorized by with comments disabled.