Someting old, someting new ( Dutch/English)

Niet alleen omdat het zomer is maakte ik plannen. Maar dit jaar had ik 3 mogelijkheden. Dat komt bij mij niet vaak voor. Iemand zei tegen me dat plannen in het zand worden geschreven bij eb en als het water weer op komt dan wordt alles weer weg gevaagd. Dat klopt bij mij niet want anders had ik geen 6 wereldreizen gemaakt en was ik nooit met mij Solitario en naar Spitsbergen en naar Galicië gevaren. Ik weet over het algemeen wat ik wil.

Dit jaar plan 1 was naar Noorwegen, Fair Isle en uiteinderlijk Ijsland. Plan twee was met het vliegtuig naar Seattle en vandaar met Alaska ferries naar British Colombia en de panhandle van Alaska. Ik wilde vrienden bezoeken op Porcher Island en Sitka. Maar vooral zag ik mij zittend aan dek van de divrse ferries het landschap aan me voorbij gaan. Ik had zelfs een bivakzak gekocht zodat ik heerlijk als een landloper buiten kon liggen. Maar daartussen kwam plan 3. Die kon roet in het eten gooien. Al een paar jaar had ik een bootje zien liggen. Er werd weinig mee gedaan. Uit tijdgebrek had ik gehoord. Ik kende het bootje van lang geleden …

 

Ik bracht een bod uit en dat is geaccepteerd. Sinds dien ben ik de eigenaar van de enige Seawind 24 in Nederland. En vraag nu niet wat ik er mee ga doen. Eerst vaarklaar maken …

 

Ik lig nu al een week ten anker in de Ijsseldelta. Ik heb daar drie favoriete plekjes. Heerlijk en zo dicht bij. Het ligt aan de windrichting waar ik ga liggen maar in het oog (Ijsseloog) lig ik altijd beschut. Waarom ten anker ?

 

Ik moet heel veel schrijven. Volgend jaar maart komt mijn nieuwe boek uit. Een soort van compilatie van al mijn reizen.

De Zee, mijn leven … een uitgave met veel foto’s door de ANWB.

 

“One ship sails east and another sails west
With the self-same winds that blow.
Tis the set of the sail and not the gale
Which determines the way they go.
As the winds of the sea are the ways of fate
As we voyage along through life,
Tis the act of the soul that determines the goal,
And not the calm or the strife.”

(Ella Wheeler Wilcox)

Not only because it’s summer I made plans. But this year I had 3 possibilities. Someone told me that plans are being written in the sand at lowtide and when the water is coming back, everything is taken away again. That’s not rfor me, otherwise I would not have made 6 circumnavigations and I’d never sailed with my present boat to Spitsbergen and to Galicia. I generally know what I want.

 

This year Plan 1 was to Norway, Fair Isle and ultimate Iceland. Plan two by plane to Seattle and hence with Alaska ferries to British Columbia and the Alaska panhandle. I wanted to visit friends at Porcher Island and Sitka. But, above all, I saw myself sitting on deck of Alaska ferries just watching the landscape passing by. I even bought a bivouac bag so that I could lie outside on deck.

But between them came plan 3. For a few years I had seen a boat sitting on the hard, getting green of the moss growing over her. Little was done with her. I had heard from time shortage. I have always called that little boat a minimum ocean cruiser.

I made an offer and that was accepted. Since then, I’m the owner of the only Seawind 24 in the Netherlands. And do not ask now what I am going to do with it. First of all I will make het sailing again….

I’ve been at anchor for a week in the Ijsseldelta. I have three favorite places there. Marvelous and so close to where I am. Why at anchor? I have to write a lot. Next year, my new book will be published. A kind of compilation of all my travels. The Sea, my life ..

 


Posted in Uncategorized, Writings by with comments disabled.