Summertime and the living is easy … (Dutch/English)

Wanneer begint de zomer. Dit jaar valt het me meer op dan vorige jaren. Nu ben ik ook een paar keer weg geweest dan ben ik met de reis bezig en niet zozeer met vakantie. Want dat is het voor de meesten; zomer is vakantie.

Ik sta er verbaasd van hoe de mens geëntertaind wil worden met allerlei festivals en speciale dagen …maar zei iemand tegen me; laat het toch, vakantie geeft de mens een gevoel van vrijheid en als de zon dan schijnt lijkt het nog leuker; alles kan, niks hoeft.

De eerste keer dat mij het begin van de zomer opviel was in 1986. Ik was net terug van de 7 jarige reis met de Orowa. De Orowa had ik verkocht en ik woonde toen met veel plezier in een woonbootje in Harderwijk.

Die winter was Harderwijk de rust zelve, tot dat het voorjaar werd, toen gingen alle ramen en alle deuren open, planten werden buiten gezet, men zat op stoeltjes voor de deur, het was alsof de mens weer in bloei kwam.

Ik ben nog nooit op vakantie geweest. En dan bedoel ik het vakantie gevoel heb ik nooit gehad. Twee keer ben ik eens in de winter een week naar Lanzarote geweest. Vakantie dus …maar wat is dat dan; vakantie ?

De deuren gaan open, de stofbende thuis krijgt een opknapbeurt, men kijkt in vakantie folders, de boot of de caravan wordt schoongemaakt. Men is dan druk met vrije tijd, want die komt er aan. Die 3 weken vakantie komen er aan.

Ik kan het me als kind het beste nog voorstellen; niet meer naar school, de grote vakantie noemden we het.

Ik heb nu een paar weken ten anker gelegen in de Ijsseldelta. Zo dicht bij mij in de buurt. Ik moest even weg en ik moet een boek schrijven ….

Het werd steeds drukker en ik realiseerde mij dat het augustus was …de vakantie maand. Nu lig ik weer in het haventje van Roggebotsluis …even bijkomen van de rust. Ik heb wat kleine dingen die ik moet doen. Allemaal leuke dingen en er staat een klus op me te wachten; de nieuwe boot, de Seawind 24 moet schoon en zeilklaar …als ik straks begin en het mos er vanaf spoel zal ik pas zien hoe de staat van die boot is maar ik kijk door het vuil heen, ik ken dat schip al 30 jaar, al vanaf de tijd dat ik in Harderwijk woonde en het zomer zag worden.

Vandaag heb ik de was gedaan en gestofzuigd… een reiziger heeft nooit vakantie.

When does the summer begin? This year, it is more obvious for me than previous years. The last years I‘ve been away a couple of times, travelling and I do not call that vacation. For most of the people summer means vacation.

I am amazed at how people want to be entertained with all kinds of festivals and special days … but someone said to me; let it be, holiday gives man a sense of freedom and if the sun shines it seems to be more fun.

The first time I became aware of the beginning of summer was in 1986. I was just returned from the 7 years voyage with the catamaran Orowa. I had sold the her and I lived in a houseboat in the small city of Harderwijk.

That winter, Hardewijk looked like an empty city of rest until the spring came, when all windows and doors were opened, people sat on the street on chairs, it was as if man was born again.

I have never been on vacation. I mean I do not know that feeling of vacation. Twice I’ve been a week to Lanzarote. But vacation … ?

The doors open, the dusty home gets a refurbishment, one looks in holiday adverts , the boat or the caravan is being cleaned. Busy with free time, the 3 weeks of holiday will come.

I remember it best when I was a child; free from school, we called it the big vacation.

I’ve been at anchor for a few weeks. A quiet spot so close in the neighbourhood. I had to get away and I am writing a new book ….

When summer came it became increasingly busy and I realized that it was August … the holiday month. Now I’m back in the harbour of Roggebotsluis … There is a job waiting for me; The new boat, the Seawind 24 has to be cleaned and ready to sail … I have to start to wash her troughout to see the state of that boat. I know its okay, I know that boat already for 30 years. From the time I lived in Harderwijk and beame aware of the the approaching summer.

Today I have done the laundry and vacuumed cleaned the cabin.… a traveller never has vacation but in the summertime living is easy ..

 

 

 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.