And a great rain came from the mountains … ( Dutch/English)

Aan de rand van een eindeloze diepe fjord kijk ik uit over de zinderende leegte die zich van mij niets aantrekt. De mens heeft geen boodschap aan de natuur. De natuur hier heeft een boodschap aan de mens. Daar was ik. De ervaring was rauw en fascinerend op zijn eigen manier.

Voor ik weg ging zei ik i.p.v ik ga naar Alaska, ik ga naar Beau en Fran …. Beau en Fran komen voor in m’n boek, Een krijger onderweg naar huis.

En als ik over deze reis vertel is het vaak over deze mensen, want mensen vragen mij over mensen. De mens moet praten. Ik ken geen boek wat niet over mensen gaat, het gaat altijd over mensen. Maar de echte reden om deze keer naar de panhandle te gaan was om de wereld aan me voorbij te laten gaan en geen beschrijving is de juiste. Er is geen schrijver, zelfs de besten niet, die woorden genoeg hebben voor de diepste emoties en vaak, als die er zijn, dan is het menselijke aspect het belangrijkste … emotie, gevoel, meningen en oordelen … nooit het landschap.

Ik bracht mijn tijd door in het niets, niet omdat ik midden in een spiritueel ontwaken bent, maar omdat er opnieuw niets anders te doen is. Buiten de normale invloeden van het toerisme dwaalt je geest af naar een staat van pure rust …

On the edge of an endless deep fjord I look out over the blistering void that does not attract anything from me. Man has no message to nature. Nature here has a message to man. There I was. The experience was raw and fascinating in his own way.

Before I left I said, I’m going to Alaska, I said, I’m going to Beau and Fran …. Beau and Fran appear in one of my books. And when I talk about this trip, it’s often about these people, because people ask me about people. Man has to talk. I do not know a book that is not about people, it’s always about people. But the real reason this time to travel to the panhandle was to let the world pass me by and no description is the right one. There is no writer, not even the best, who have enough words for the deepest emotions and often, if there are, then the human aspect is the most important … emotion, feeling, opinions and judgments … almost never landscapes.  

I spent my time in nothingness, not because I am in the middle of a spiritual awakening, but because there is nothing else to do. Outside the normal influences of tourism your mind wanders to a state of pure peace …

And a great rain came from the mountains…


Posted in Uncategorized by with comments disabled.