PASSING THROUGH … (Dutch/English)

This is the entire text of PASSING THROUGH … a film by Henk de Velde, made during a voyage of 5 weeks through British Comumbia ans Alaska SE,  june/july 2018. This documentary will be screened during Docfeed 2019 https://docfeed.nl

PASSING THROUGH …

a vision of Northern Paradise.

News and Traffic. Sports and Weather. These are the acid terms for life. It is all background noise. Human consciousness is located in nature. It’s the answer to everything.

Nieuws en verkeer. Sport en weer. Dit zijn de algemene termen voor het leven. Het is allemaal achtergrond lawaai. Het menselijk bewustzijn bevindt zich in de natuur. Het is het antwoord op alles.

A journey to the unknown, even though it was also a journey back in time, almost 8 years ago. The only thing I had done besides the flight was booking the various ferries. The rest I left to fate, the sun could shine but it could also rain.

Een reis naar het onbekende, ook al was het ook een reis terug in de tijd, bijna 8 jaar geleden. Het enige wat ik had gedaan naast de vliegreis was het boeken van de diverse ferries. De rest liet ik over aan het lot, de zon kon schijnen maar het kon ook regenen.

Van de 35 dagen heb ik 12 dagen doorgebracht op de Alaska State Ferries als dekpassagier, 5 dagen bij vrienden in Sitka, 7 dagen bij vrienden op Porcher Island, 3 dagen in Bellingham, 3 dagen in een hotel en 5 dagen wild kamperen, may it snow or rain, in een park of onder een picknick tafel … en eigenlijk zijn die dagen op de ferry ook een soort van kamperen, gewoon aan dek op een strandstoel of liggend op een matje in de bivakzak.

From the 35 days I spent 12 days on the Alaska State Ferries as deck passenger, 5 days with friends in Sitka, 7 days with friends on Porcher Island, 3 days in Bellingham, 3 days in a hotel and 5 days of wild camping, may it snow or rain, in a park or under a picnic table …. and actually those days on the ferry are also a kind of camping, just on deck on a beach chair or lying on a mat in the bivouac bag.

And finally … nothing happened, the best planned trip I ever made, everything was right, nothing happened and I let the world go by. I cannot say that I did not meet people. Here too it is summer, here also tourists travel and where there were roads, there were motorhomes, taking the ferry as soon as the roads stopped. Freedom is a country without roads. The Alaska Panhandle is the northern part of the Inside Passage, a sheltered waterway, for 500 nautical miles. Approximately 75.000 people live there, 42% of whom live in the cities.

En uiteindelijk …gebeurde er helemaal niets, de beste geplande reis die ik ooit maakte, alles klopte, er gebeurde niets en de wereld liet ik aan mij voorbij gaan. Ik kan niet zeggen dat ik geen mensen tegenkwam. Ook hier is het zomer, ook hier reizen vakantiegangers en daar waar wegen waren reden campers die zodra de wegen ophielden ook met de ferry mee moesten. Vrijheid is een land zonder wegen. De Alaska Panhandle is het noordelijke deel van de Inside Passage, een beschutte waterweg, 500 mijl lang. Er wonen ongeveer 75.000 mensen, waarvan 42% in de steden.

Ik voer door onbekende landschappen. Zelfs de zon scheen hier anders.

Ik reisde alleen, beter kan niet. Geen verwachtingen, geen noodzaak tot overleg, geen concessies of compromissen. Aan de rand van een eindeloze diepe fjord keek ik uit over de zinderende leegte die zich van mij niets aantrok. De ervaring was rauw en fascinerend op zijn eigen manier.

I sailed through unknown landscapes. Even the sun was different. I travel alone. No expectations, no need for consultation, no concessions or compromises. On the edge of an endless deep fjord I looked out over the blistering void that does not want anything from me. The experience was raw and fascinating in his own way.

En als ik over deze reis vertel vraagt men mij vaak over mensen. De mens moet praten. Maar de echte reden dat ik deze keer naar de panhandle ging, was om de wereld aan me voorbij te laten gaan en geen beschrijving is de juiste. Er is geen schrijver, zelfs de besten niet, die woorden genoeg hebben voor de diepste emoties en vaak, als die er zijn, dan is het menselijke aspect het belangrijkste … emotie, gevoel, meningen en oordelen … nooit het landschap.

And when I talk about this trip, people often ask me about people. Man has to talk. But the real reason this time to travel to the panhandle was to let the world pass me by and no description is the right one. There is no writer, not even the best, who have enough words for the deepest emotions and often, if there are, then the human aspect is the most important … emotion, feeling, opinions and judgments … almost never landscapes.

The true life is not reduced to words spoken or written, not by anyone, ever. The true life takes place when we are alone, thinking, feeling, lost in memory, dreamingly self-aware, the submicroscopic moments.

Het ware leven is niet te herleiden tot woorden die gesproken of geschreven zijn. 
Het ware leven vindt plaats als we alleen zijn, denken, voelen, verloren in onze herinnering, 
dromend zelfbewust zijn, in submicroscopische momenten.

Verre pieken achter de lager gelegen bergen van de kust. Steile met sparren begroeide hellingen. Rondom was de wildernis, een niemandsland van bergen of van verweerde eilanden, en in het westen de wijde, onbegrensde, Stille Oceaan. Ergens moet een klein vergeten hutje staan, door een houthakker of visser gebouwd; een hut, een beschut strand, de een bron of een beek vers, koud water. Ik kwam hier naar toe, om een terugzien maar ook als een dromer; ik heb het visioen van een Noordelijk Paradijs gezien en ben het weer op gaan zoeken.

Distant peaks had risen over the lower mountains of the shore astern. Steep spruce-clad slopes confronted me. All around was the wilderness, a no-man’s-land of mountains or of cragged islands, and to the west the wide, the limitless, Pacific Ocean. Somewhere there must stand a little forgotten cabin, one that some lumberjack or fisherman had built; the cabin, the sheltered beach, the spring or stream of fresh, cold water. I came to this, entirely on a dreamer’s search; having had vision of a Northern Paradise, I came to find it again.

TRY TO UNDERSTAND

News and Traffic. Sports and Weather. These are the acid terms for life. It is all background noise. Human consciousness is located in nature. It’s the answer to everything.

Nieuws en verkeer. Sport en weer. Dit zijn de algemene termen voor het leven. Het is allemaal achtergrond lawaai. Het menselijk bewustzijn bevindt zich in de natuur. Het is het antwoord op alles.

Ik bracht mijn tijd door in het niets, niet omdat ik midden in een spiritueel ontwaken ben, maar omdat er opnieuw niets anders te doen is. Buiten de normale invloeden van het toerisme dwaalt je geest af naar een staat van pure rust …

I spent my time in nothingness, not because I am in the middle of a spiritual awakening, but because there is nothing else to do. Outside the normal influences of tourism your mind wanders to a state of pure peace …

And a great rain came from the mountains…


Posted in Uncategorized by with comments disabled.