Uit LOT ONBEKEND, from FATE UNKNOWN ( Dutch/English)

Uitgever: Elmar

  • Nederlands
  • 1ste druk
  • februari 2019
  • Paperback
  • 184 pagina’s

 

 

Ik ontvlucht de nabijheid van mensen niet, maar het is de eeuwige verre afstand tussen mens en mens die mij in de eenzaamheid drijft.

I do not escape the proximity of people, but it is the eternal distance between man and man that drives me into loneliness.

(Nietzsche).

 

 

‘Me no got house; me all time live moving; light fire, make tent, sleep; all time go hunt, how have house ?  

(Dersu Uzala)

 

 

 

‘Eén is alles, alles is één, de ziel zal niet sterven.’

‘Cooma el ngruwar, ngruwar el cooma, illa booka mer ley urrie urrie.

“One is everything, everything is one, the soul will not die.

(Aboriginal)

 

Ik loop door de uitgestrektheid van de polder en de hele hemel draait op de middag om me heen. Het mag dan vaak grijs zijn, altijd is er een strook van blauwheid, met witte wolken. De ene keer ligt mijn koers naar het zuiden, de andere keer naar het noorden. Niet altijd naar die heldere lucht daar aan het eind van het grijs. Ik loop, ik vaar, ik beweeg me naar de richting van mijn hart. Want als er geen hart, is, als er geen verlangen heerst, als er geen dromen zijn dan pas wordt het grijs, donker. Een krijger werkt met zijn gevoel en wijkt niet af van de gekozen weg. Wel kiest hij een richting op een kruising. Aarde, lucht zee, zon en maan. De dag helder, de nacht donker. Twee kanten van het licht zoals de achterkant van de maan. Met in het achterhoofd gedachten die zich uiten in een lied. Zoekt en je zult vinden. Zeg nooit ik heb gezocht en niet gevonden. Zeg ook niet ik heb gevonden zonder ooit gezocht te hebben. Zeg; ik heb gevonden na gezocht te hebben. Ik kijk naar de verre verte en loop de dijk op. De wind duwt me in een richting. Ik voel de regenwolken naar me toe komen. In de verte zie ik tractoren op het land. Oude boerderijen geven de horizon profiel. Het gras is groener dan waar ook. Ik voel me het middelpunt in de leegte. Grote contrasten in kleur: groen, zwart, blauw, wit. Kijk ik naar links dan zie ik de verte van de polder. Kijk ik naar rechts: dan zie ik paden, om te lopen of te  fietsen, landweggetjes, sloten en hekken. Het is een land waar ik van kan houden. Ik kan er wandelen, mijmeren en genieten. Maar het is een polder waar alles onder controle is. Een lappendeken. Een gefiguurzaagd landschap waar alle contrasten precies passen als in een puzzel. Dat is ook Nederland.De krijger overweegt. Hij beziet zijn positie en standpunt van het moment en overziet de veranderingen van morgen.

I walk through the vastness of reclaimed land. Reclaimed from the sea and the whole sky revolves around me in the afternoon. It may often be gray, there is always a strip of blueness, with white clouds. Sometimes my course is to the south, the other time to the north. I walk, I sail, I move towards the direction of my heart. Because if there is no heart, if there is no desire, if there are no dreams, only then will it turn gray and dark. A warrior works with his feelings and does not deviate from the chosen route. He does choose a direction at an intersection. Earth, sky sea, sun and moon. The day is clear, the night is dark. Two sides of the light like the back of the moon. With thoughts in mind that express themselves in a song. Search and you will find. Never say I have searched and not found. Also do not say I have found without ever searching. Say; I found after searching. I look into the distance and walk up the road ahead. The wind is pushing me in one direction. I feel the rain clouds coming towards me. The grass is greener than anywhere else. I feel the center in the void. Large contrasts in color: green, black, blue, white. If I look to the left, I can see the far distance to the horizon. If I look to the right: then I see paths, for walking or cycling, country roads, ditches and fences. It is a country that I can love. I can walk, muse and enjoy. But it is a land where everything is under control. A patchwork. A jigsaw landscape where all contrasts fit exactly like in a puzzle. The warrior  considers. He examines his position of the moment and oversees the changes of tomorrow.