The traveller (Dutch/English)

Gedurende de reis moet je het gevoel krijgen dat er iets gebeurt, dat er iets met jou gebeurt, dat je deel uitmaakt van een reden ergens heen te gaan om te ontdekken. Of het nu nieuw of oud is, of het nu land of zee is, of het nu warm of koud is, of het nu om de landschappen, het spektakel, de stilte, afzondering, eenzaamheid of mensen gaat die je hoopt te ontmoeten je bent onderdeel van die reis. Je kiest je eigen bestemming en meestal is het de enige keer in je leven dat je deze weg kiest want andere bestemmingen lokken. Je gaat er heen om te ontdekken. Als je gaat voor  de gezelligheid of de terrassen dan ben je een toerist. Een reiziger kent geen genot. Reizigers zijn wild en dapper. Maar niet een wildheid als onbesuisdheid. Ze bewegen zich vrij tussen de sociale lagen. Reizigers respecteren de inheemse bevolking, maar zijn zelden humanisten of hulpverleners. Reizigers uiten zich vaak tegen de autoriteiten, maar alleen als de wet of regelgeving ze beperken in hun vrijheid om te reizen. In de politiek, kunnen ze zowel uiterst links of uiterst rechts zijn, maar de kernwaarden zijn libertair. Reizigers zijn hevig onafhankelijk, met afkeer voor de conventie (tenminste als het gaat om henzelf), maar hebben ook een liefde voor planning. Geld is middel, nooit een doel. Reizigers hebben een drang om grenzen te overschrijden en worden aangetrokken door nieuwe dingen, mensen en plaatsen. In die zin zijn ontdekkingsreizigers anders dan andere mensen. Een kind verkent eerst het gezicht van de moeder en vraagt vervolgens naar het waarom. Reizigers willen in beweging blijven en zijn behebt met een onrustige nieuwsgierigheid. Ze ontdekken omdat hun hart en ziel het van hen verlangt.

During a voyage you should get the feeling that something is happening, that something is happening to you. That you are part of the reason you went. Whether new or old, whether land or sea, whether it’s hot or cold, whether it’s the scenery, the sound, the spectacle, silence, solitude, loneliness, or people who you hope to meet, you are part of that journey. You choose your own destiny, and most of the time it’s the only and first time in your life you choose this path because other destinations lure. You go there to discover. If you are going for fun then you’re a tourist. A traveler does not do anything out of delight. Travelers are wild and brave. But not the wildness and recklessness which springs up in the mind of most. The traveler moves freely between different social groups. Travelers respect the indigenous population, but are rarely humanists or social workers. Travelers often oppose authorities, but only if laws and regulations limits their freedom to travel and explore. In politics , they can be either far left or far right but the core values are libertarian. Travelers are fiercely independent, with aversion to the convention (at least when it comes to themselves), but also have a passion for planning. Money is a means, not a goal. Travelers have an urge to cross borders and are attracted to new things, people and places. In this sense, explorers are different from other people. A child first explores the face of the mother and then asks why. As a child travelers are born with a restless curiosity. They discover because their heart and soul desires it.