Vasily Solkin in The Tiger, a story about vengeance and survival by John Vailant (in Dutch and English)

De meest angstaanjagende en belangrijkste test voor een menselijk wezen ligt in absolute isolatie. De mens is een zeer sociaal schepsel, en negentig procent van wat hij doet wordt gedaan omdat andere mensen op hem letten. Alleen, zonder getuigen, begint hij over zichzelf te denken en wie hij in werkelijkheid is. Soms brengt dit confronterende ontdekkingen met zich mee. Omdat er niemand is die op je let word je makkelijk, als een dier: het is niet noodzakelijk je te scheren of te wassen of om het winterkwartier schoon te houden. Je kunt in de stront leven en niemand zal het zien. Je kunt op tijgers jagen, of verkiezen dit niet te doen. Je mag bang zijn en niemand zal het weten, je gaat een vaardigheid ontwikkelen, één of andere kracht, om zonder getuigen te overleven. Zodra je de eenzaamheidstest hebt ondergaan, heb je een absoluut vertrouwen in jezelf, en er is niets dat jou daarna kan breken. Om het even welke veranderingen, het zal je niet beïnvloeden, omdat je weet dat je het zelf aan kunt. Karl Marx zei: De vrijheid is een erkende noodzaak. Ik leerde dit op de universiteit, maar ging het pas begrijpen nadat ik een tijd in de taiga doorbracht. Als je het begrijpt, zul in de taiga overleven. Als je denkt dat de vrijheid anarchie is, zul je het niet overleven. Het wordt als een drug; je moet het hebben. Daarom is het een vreemd gevoel wanneer je terug komt (in de beschaving) omdat in de taiga de belangrijkste dingen je kogels zijn. Maar zodra je in de bewoonde wereld bent en de bus aan ziet komen, begrijpt je dat die kogels hier niets betekenen. Plotseling, heb je geld nodig – vreemde papieren documenten waarmee je zelfs geen vuurtje aan kunt steken en er is geen kogel die je kan helpen. Deze overgang kan zeer moeilijk zijn.

The most terrifying and important test for a human being is to be in absolute isolation. A human being is a very social creature, and ninety percent of what he does is done only because other people are watching. Alone, with no witnesses, he starts to learn about himself, who is he really? Sometimes, this brings staggering discoveries. Because nobody’s watching, you can easily become an animal: it is not necessary to shave, or to wash, or to keep your winter quarters clean, you can live in shit and no one will see. You can shoot tigers, or choose not to shoot. You can run in fear and nobody will know. You have to have something, some force, which allows and helps you to survive without witnesses. Once you have passed the solitude test, you have absolute confidence in yourself, and there is nothing that break you afterwards. Karl Marx said that Freedom is a recognized necessity. I learned this in university, but I didn’t understand what it meant until I’d spent some time in the taiga. If you understand it, you will survive in the taiga. If you think freedom is anarchy, you will not survive. It becomes like a drug, you have to have it. So, it’s a strange feeling when you come back to civilization, because in the taiga, the most important things are your bullets. But as soon as you get to the main road and see the bus coming, you understand that those bullets don’t mean anything in this other life. All of a sudden, you need money, strange paper, which you couldn’t even use to start a fire, and your bullets aren’t going to help you. This transition can be very difficult.

(Vasily Solkin in The Tiger, a story about vengeance and survival by John Vailant)