An always changing plan. ( Dutch/English)

Ook ik had iets gepland voor komende zomer. Maar door de jaren ben ik gaan accepteren dat hetgeen gepland, door omstandigheden niet door kan gaan. Ik lees allerlei blogs over mensen op wereldreis, die nu zogenaamd in quarantaine zitten … of eigelijk willen ze zeggen dat het geplande niet door kan gaan. Velen willen terug. Maar dan denk ik: terug ?  … je bent toch onderweg ? Ik ken maar 1 stel, die nooit zeurt, die midden in het paradijs accepteren wat hen overkomt. Maar goed … mijn zomerplan gaat niet door, dat weet ik nu al. Oh heerlijk … niks doen … die kunst heb ik me zo goed aangeleerd …

Uit Reizen, tussen zand en ijs:  Het is nooit de wereld die in elkaar stort, het is je eigen illusie van de wereld. Vrijheid is eigen keuzes maken en daarvan de consequenties accepteren. Dat laatste kan de mens niet. Dat maakt hem angstig. We leven in een zo op actie gebaseerde wereld, dat we denken dat we altijd  iets moeten doen om iets of iemand te zijn. Is de moderne mens niet almaar bezig met het najagen van behoeftes, laat hij zich niet gewillig knechten door het consumentisme, zoals dat dan heet. Het is een val waarin iedereen gevangen zit.

De zon heeft zojuist haar cirkel om mij heen gedraaid. Onder de bewegende straling leeft de oppervlakte. Een zachte wind ruist in de bomen. Er zwemmen zwanen. Een reiger vist in het ondiepe water bij de wal. De wassende maan is een sikkel die vroeg achter de bomen verdwijnt. Het wordt donker. Sterren in de hoge heldere lucht. Stille dagen, winderige dagen. Droog, regen. Grote contrasten in kleur; groen, zwart, blauw, wit. Kijk ik naar links dan zie ik de verte van de polder. Kijk ik naar rechts dan zie ik paden om te lopen of te fietsen, landweggetjes, sloten en hekken. Het is een land waar ik van kan houden. Ik kan er wandelen, mijmeren en genieten. Maar het is een polder waar alles onder controle is. Een lappendeken. Een gefiguurzaagd landschap waar de contrasten precies passen als in een puzzel. Dat is ook Nederland.

I also had something planned for coming summer. But over the years I have come to accept, that due to circumstances, what has been planned cannot take place. I read all kinds of blogs about people on a world voyage, who are now supposedly in quarantine… or actually they want to say that the plan cannot go ahead. Many want to go back. But then I think: back? … You are on the way, right? I only know 1 couple, who never whine, who accept what happens to them in the middle of paradise. Anyway … my summer plan is canceled, I already know that. Oh wonderful … do nothing … I learned that art so well …

From my book Reizen tussen zand en ijs: It is never the world that collapses, it is your own illusion of the world. Freedom is making your own choices and accepting the consequences. Man cannot do the latter. That makes him anxious. We live in an action-based world that we think we should always do something to be something or someone. Modern man is constantly pursuing needs, enslaved by consumerism, as it is called. It is a trap in which everyone is trapped.

The sun has just turned its circle around me. The surface lives under the moving radiation. A gentle wind rustles in the trees. Swans are swimming in the water near me. A heron fishes in the shallows near the shore. The crescent moon is a sickle that disappears behind the trees. It is getting dark. Stars in the high clear sky. Quiet days, windy days. Dry, rain. Large contrasts in color; green, black, blue, white. When I look to the left, I see the distances of the “polder” ( reclaimed flat land). When I look to the right, I see paths for walking or cycling, country roads, ditches and fences. It is a country I can love. I can walk, muse and enjoy. But it is land where everything is under control. A patchwork quilt. A figure-sawn landscape where the contrasts fit exactly like in a puzzle. That is also the Netherlands.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.