Passing the Peter and Paul rocks, nov 2007 (Dutch/English)

00°55′1″N 29°20′45″W De Petrus- en Paulusrotsen liggen zo’n 1000 mijl ten zuidzuidwesten van Cabo Verde. Op al mijn reizen ben ik er elke keer twee keer langs gevaren. Op de heenweg en op de terugweg. Ik heb ze nooit gezien. Het zijn ook geen eilanden. Het zijn rotsen. Gevaar dus en daar wil je bij vandaan blijven. Deze keer wil ik ze zien!
In ‘Ocean Passages of the World’ staat tot 2x toe: When approaching these islets caution is necessary as the South Equatorial Current sets to the WNWpast them at a rate of 1-2 knots. En dat was de reden dat de bark Jan Hendrik 673 ton en splinternieuw totaal opbrak. Een ander feit is dat Darwin hier is geweest met de Beagle in 1832. Het eiland komt voor op Nederlandse kaarten vanaf 1630.
Ik ben rond de Petrus- en Paulusrotsen gevaren. De oceaan is 5000 meter diep en hier steken een paar rotsen van de Mid Atlantische Rug boven water. Er zitten Braziliaanse wetenschappers in een aardig gebouwtje en ik zag schotelantennes. Er waaide een vlag. Er is een vissersschip, dat kan aan een boei liggen… ik heb nog even gedacht ik pak die tros want die vissersboot was aan het vissen… maar er bleef behoorlijk zee en deining staan en ik ben alleen, wat dingen absoluut moeilijk of minder aantrekkelijk maakt en zette koers zuid… niet veel verder ligt de evenaar.

00°55′1″N 29°20′45″W The Peter and Paul Rocks are located about 1,000 miles south-southwest of Cabo Verde. On all my travels I have passed it twice each time. On the way south and on the way back north. I have never seen them. Nor are they islands. They are rocks. So danger and you want to stay away from that. This time I want to see them!

In ‘Ocean Passages of the World’ is mentioned: When approaching these islets caution is necessary as the South Equatorial Current sets to the WNWpast them at a rate of 1-2 knots. And that was the reason that the barque Jan Hendrik stranded and broke up (673 tons and brandnew). Another fact is that Darwin has been here with the Beagle in 1832. The rocks appear on Dutch maps from 1630.

I did sail around the Peter and Paul rocks. The ocean is 5000 meters deep and here are a few rocks of the Mid Atlantic Ridge rise above the water. There are Brazilian scientists in a nice building and I saw satellite dishes. There is a fishing vessel that can be moored … I just thought I will take that mooring because that fishing boat was fishing … but there was quite a lot of sea and swell running and I am alone ….  so I headed south …


Posted in Uncategorized by with comments disabled.