Bemoei je er niet mee, Henk, there is no news everything repeats. (Dutch/English)

Zo vaak roep ik hardop tegen mezelf “bemoei je er niet mee, Henk “ maar toch … eens ben ik 7 jaren weg geweest, mn eerste wereldreis van 1978 tot 1985 .. ik kwam terug en NIETS WAS VERANDERD … nu lees ik in #EenKrijgeronderwegnaarhuis op blz 160.
 

In de winter van 2010 bezeilde ik BC (Canada).
Aan het eind klaar ik weer in in Friday harbor (USA) en ik lees een paar kranten. Er is geen enkele wereldreis zonder een revolutie, ergens. Het nieuws heeft nieuws nodig. In elke krant staat hetzelfde. Op de radio kun je het elk uur ook horen. Er is geen nieuws. Alles herhaalt zich. Geschiedenis wordt geschreven. Door elke generatie opnieuw. En dan hoor je dat het weer in de wereld in de war is en de klimaten veranderen en de ene natuurramp de andere opvolgt. Waar of niet waar ? Er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Dat wat communicatie heet, digitaal of analoog of krant of gerucht, is enkel een snelle verspreiding van al dat zich herhalende nieuws. Gebeurt er iets nu dan hoor je het dezelfde dag op het nieuws. De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. Alles is en alles is geweest.
 
Ik denk zo vaak: Niet meer luisteren, Henk, geen krant meer kopen. Ik lees Fahrenheit 451 van Ray Bradbury. Het is de derde keer dat ik het lees. Soms denk ik dat het een vervolg is op Brave New World en dat Fahrenheit 451 een vervolg heeft gekregen in The Road van Cormac McCarthy.

So often I call out loud to myself “don’t interfere, Henk” but still … once I have been away for 7 years, my circumnavigation from 1978 to 1985 .. I came back and NOTHING HAD CHANGED …

now I read in one of my books (Een Krijger onderweg naar huis) on page 160.

 

 

In the winter of 2010 I sailed BC (Canada).
After BC I cleared in Friday harbor (USA) and read a few newspapers. There is no journey without a revolution anywhere. The news needs news. The same news in every newspaper. You can also hear it on the radio every hour. There is no news. Everything repeats. History is being written. Through every generation. And then you hear the world is confused and the climates are changing and one natural disaster follows another. True or False ? There will be wars and rumors of wars. What is called communication, digital or analog or newspaper or rumor, is only a quick spread of all that repetitive news. If something happens now you will in the news the same day. History is being written anew. Everything is and everything has been.

I often think: don’t listen, Henk, don’t buy a newspaper. I read Fahrenheit 451 from Ray Bradbury. It is the third time I read it. Sometimes I think it’s a sequel to Brave New World and Fahrenheit 451 was sequeled by The Road of Cormac McCarthy.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.