Unalaska, Dutch harbor and beyond (Dutch/English)

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste keer dat ik in Dutch harbor was, was met de Campina in 2003 op doorreis naar Providenya ( Chukotka Rusland). Ik ontmoette daar Tork, de custom officer en met hem heb ik toen de Pyramid beklommen. In de verte zag ik de Campina liggen. De tweede keer was met de Juniper in 2010. Vanmorgen bij het aanlopen van Unalaska Bay werd het licht en de lucht brak open. Maar bij het naderen van de haven kwamen de windstoten door de vallei razen. Hier regeren de wind en de mist. Maar dit mystieke land dat zich grotendeels verbergt heeft mij ook haar geweldige pracht laten zien. Ik was soms zelfs ontroerd door de subtiele kleuren in het niets. Dutch Harbor is een industriehaven, vooral bekend de TV serie de Deadliest Catch over de krabbenvisserij. Unalaska is het grootste eiland van de Aleoeten. Het achterland van Dutch harbor is mooi. Ik maak hier een pracht foto van een wit schip onder Nederlandse vlag. Seatrade heeft koelschepen over de hele wereld varen en hier haalden ze natuurlijk vis, kreeften en krabben. Ik vertrek na een paar dagen. De zee is onberekenbaar. Er staan ook zware stromen tussen de eilanden.

 

250 mijl naar Sand Point. Het begint ruw. Het is stroom tegen wind en de zee loopt er doorheen. Maar dan krijg ik de wind mee tot bijna door de Akutanpas. Ik zie de fantastische Shishaldin vulkaan in onwereldse, blauwe kleuren. De Akutanpas is ook de vaarweg voor de grote scheepvaart. Als de wind weer eens wegvalt krijg ik ook de stroom tegen. Vijf mijl duurt drie uur. Her is weer dikke mist en met de radar kan ik de scheepvaart mooi ontwijken.  Het is avond en donker ais ik Sand Point binnenloop. De volgende dag stormt het, Ik had de depressie aan zien komen. Gelukkig lig ik op tijd binnen. Het regent en de temperatuur komt niet boven de 10 graden.

 

The first time I entered Dutch harbor was in transit with the Campina in 2003 to Providenya (Chukotka Russia). There I met Tork, the custom officer and with him I climbed the Pyramid. In the distance I saw my tiny vessel.

 

The second time was with the Juniper in 2010. The morning, approaching Unalaska Bay, the sky broke open. But as I  approached, gusts of wind rushed through the valley. Here the wind and mist reign. But this mystical country that is largely hiding in clouds and mist has also shown me its tremendous splendor. I was sometimes moved by the subtle colors in nothingness. Dutch Harbor is an industrial port, best known for the TV series the Deadliest Catch about crab fishing. With the VHF I call the port authorities. I got a berth behind the Spit.  It is far from the village, but there are many ships, so there is traffic on the road. Hitchhiking is easy. The harbor master tells that there is a usable old bicycle behind the building. I can use it. Unalaska is the largest island of the Aleutian Islands. The hinterland of Dutch harbor is beautiful. Here I make a beautiful photo of a white ship flying the Dutch flag. Seatrade has refrigerated ships (reefers) sailing all over the world and here they naturally loaded fish, lobsters and crabs. I leave after a few days. The sea is incalculable. There are also heavy currents between the islands.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 miles to Sand Point. It starts rough. It is current against wind. But then I get a following wind almost to the Akutan Pass. I see the fantastic Shishaldin volcano in unworldly blue colors. The Akutan Pass is also the shipping lane for large shipping. When the wind drops again I also get the current against. Five miles takes three hours. It is again thick fog and with the radar I can avoid shipping nicely. It is evening and dark when I enter Sand Point. The next day it storms, I had seen the depression coming. Fortunately I arrive on time. It rains and the temperature does not rise above 10 degrees.

 

 

 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.