Sand Point, Katmai, Kodiak and Icy Bay (Dutch/English)

Sommigen denken dat ik deze ervaringen deel omdat ik het mis. Maar weet dat je, als je ouder wordt, alleen de dingen mist die je niet hebt gedaan.   Sterling Hayden, (1916-1986).schrijft; ” And in the worship of security we fling our lives beneath the wheels of routine-and before we know it our lives are gone. The dreams of  youth grow dim where they lie caked in dust on the shelves of patience. Before we know it, the tomb is sealed. Where, then lies the answer? In choice. Which shall it be: bankruptcy of purse or bankruptcy of life?

Bij het opruimen kwam ik schilderijtjes tegen en ik kreeg de laatste 100 boeken van Over Eilanden  en Reizen tussen Zand en Ijs, in mn bezit. Dan ontstaan geen dromen want herinneringen zijn niets vergeleken met de ervaring zelf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sand Point ligt vol visserschepen. Het is mistig of het stormt. Een dorp vol zeelui en ik voel me er thuis. Daarna doorgezeild naar Geographic Bay op het schiereiland Katmai. Vulkaanas op de bergen en bruine beren op het strand. Op Kodiak lig ik een week. Op een bankje op de boulevard val ik gewoon in slaap. Toen ik Monks Rock bookstore binnenkwam zag ik meteen dat dit een ander soort boekwinkel was. En zo kwam ik diezelfde avond nog op de St. Innocent’s Academy, een instituut opgericht en geleid door father Paisius da Silva. Het is een opvangtehuis voor moeilijk opvoedbare of jonge mensen aan de zelfkant en is gebaseerd op liefde voor de medemens.

 

De volgende stop is Icy Bay. Het water zelf is koud, 8 graden, en de buitentemperatuur ook. Dat komt door het vele ijs en de bergen om me been. Ik lig nu op een prachtplek. lets te dicht bij de wal, maar dan kan ik de beren goed zien. Op een wandeltocht tussen de bomen schrik ik als er een zwarte beer naar me kijkt. De hoge berg waar ik op uitkijk is Mount St. Elias, met 5500 meter de vijfde hoogste berg van Noord-Amerika. De zon schittert op de hoge sneeuw. Het water heeft een ondoorzichtbare kleur alsof er melk in drijft.

 

Some think I share these experiences because I miss it. But know that as you get older, you only miss the things you haven’t done. Sterling Hayden, (1916-1986) wrote; And in the worship of security we fling our lives beneath the wheels of routine-and before we know it our lives are gone. The dreams of youth grow dim where they lie caked in dust on the shelves of patience. Before we know it, the tomb is sealed. Where, then lies the answer? In choice. Which shall it be: bankruptcy of purse or bankruptcy of life?

When cleaning  my present vessel I came across paintings and I got the last 100 books of Over Islands and Travel between Sand and Ice, in my possession. I made 8 picture books. Every picture tells a story. Then no dreams arise, memories are nothing compared to the experience itself.

Sand Point is full of fishing vessels. It is foggy or stormy. A village full of sailors and I feel at home. I carried on to Geographic Bay on the Katmai peninsula. Volcano ash on the mountains and brown bears on the beach. I spend a week on Kodiak. I just fell asleep on a bench on the boulevard. When I entered Monk’s Rock bookstore I immediately saw that this was a different kind of bookstore. And so that same evening I came to St. Innocent’s Academy, an institute founded and run by Father Paisius da Silva. It is a shelter for difficult to educate or young people on the seamy side and is based on love for others.

 

 

 

 

 

 

 

 

The next stop is Icy Bay. The water itself is cold, 8 degrees, and so is the outside temperature. That’s because of the many icefloats and the mountains around me. I am anchored in a beautiful place. Somewhat too close to the shore, but then I can see the bears. On a walk among the trees, I am shocked when a black bear looks at me. The high mountain I overlook is Mount St. Elias, which is the fifth highest mountain in North America at 5500 meters. The sun shines on the high snow. The water has an invisible color as if milk was floating in it.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.