An other leap to the south … Tierra del Fuego (Dutch/English)

 

 

Maar nu maak ik weer een sprong. Eerst was het van het zuidelijk halfrond naar het noordelijke en nu weer terug naar het zuidelijk halfrond. In 1989 rondde ik de eerste keer Kaap Hoorn. Daarna nog twee keer in 1993 en 1997 en dacht ik; hoe zou dat achterland er uit zien ?

 

 

Het was met de Campina (2002)  … van Rio Gallegos zeil ik naar Puerto Williams, daar lig ik een paar dagen en op een Paasweekend zeil ik tussen de zuidelijke eilanden van Tierra del Fuego ( Vuurland) door en rond Kaap Hoorn, de vierde keer en anders …

 

 

Ik zeil het hele stuk naar de Wollaston groep. In de doorgangen tussen de eilanden hangt overal een dichte nevel. De staalblauwe wolken staan stil. Ik passeer de eilanden Evoud, Terhalten en Barnevelt. 55.8333°S 67.4167°W Kale rotsformaties, donkerend in het licht. Omdat ik een mooie snelheid van zeven knopen kan blijven lopen besluit ik Kaap Hoorn te wagen. Ik heb mogelijkheden baaien en eilanden te verkennen.

 

 

Omdat ik rekening moet houden met de wind op de terugtocht ga ik dus eerst noord van Isla de Hornos langs om zo het eiland en Kaap Hoorn te ronden. Aan de westkant van het eiland staan steile rotspieken in het water, de Cathedraal genoemd. De zee breekt erop. Het blijft goed weer, maar er staan vlagen. Met vlagen helt de Campina flink over. De Hoorn steekt overal bovenuit.  Per VHF meld ik mij bij de vuurtorenwachter. Een solitario zegt hij… bueno navigation. Ik zeil door Paso Mar del Sur en kom voor het donker aan bij Caletta Martial. Ik anker en maak erwtensoep uit een pakje en gooi er een blik erwten door. Ik heb een heerlijk voldaan gevoel.

 

But now I make another leap. First it was from the Southern Hemisphere to the Northern and now back to the Southern Hemisphere. In 1989 I rounded Cape Horn for the first time. Then twice more in 1993 and 1997 and I thought; what would that hinterland look like?

2002, with Campina  I sailed from Rio Gallegos to Puerto Williams, where I stayed for a few days and during an Easter weekend I sail between the southern islands of Tierra del Fuego,  and rounded Cape Horn, the fourth time.

 

 

 

I sail all the way to the Wollaston group. There is a thick mist everywhere in the passages between the islands. The steel-blue clouds stand still. I pass the islands of Evout, Terhalten and Barnevelt. 55.8333°S 67.4167°W Bare rock formations, darkening in the light. Because I keep a nice speed of seven knots, I decide to venture Cape Horn.

 

 

 

Because I have to take the wind into account on the way back from Cape Horn, I pass north of Isla de Hornos to round the island and Cape Horn. On the west side of the island there are steep rock peaks in the water, called the Cathedral. The sea breaks on it. The weather remains good, but there are gusts. The Campina tilts at times. The Horn rises above everything. I report to the lighthouse keeper by VHF. A solitario he says … bueno navigation. I sail through Paso Mar del Sur and arrive at Caletta Martial before dark. I anchor and make pea soup from a packet and toss in a can of peas. Feeling satisfied.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.