My way through the Patagonian channels (Dutch/English)

Patagonië is niet gemakkelijk te bezeilen. Er zijn bijna geen havens over de 1000 mijl van Puerto Williams of Ushuaia naar Puerto Montt. Ankeren is moeilijk vanwege de diepte en de williwaws uit de bergen. Maar het is zo’n buitengewone ervaring om door deze enorme wildernis te zeilen.

Het kostte me 17 dagen van Puerto Williams naar Puerto Montt. Ik zal dit in 3 delen laten zien met korte fragmenten uit mijn boek.

 

Ik vaar Ushuaia voorbij. In die metropool van vijftigduizend mensen heb ik niets te zoeken. Aan beide kanten van het Beagle kanaal rijzen sneeuwbedekte bergen op. De zon schijnt op de toppen. Tegen de avond ben ik bij Caletta Olla. Op een rotseilandje zie ik pinguins zitten.  Het is twaalf meter diep en dicht bij de oevers is het nog vijf meter. Ik laat het anker vallen. Stilte.

 

 

 

 

‘s Morgens ben ik weer vroeg op pad. Tegen de middag steek ik de Pia Fjord in. Aan de noordkant van het Beagle kanaal behoren de bergen tot de Darwin Rug. Grote gletschers komen in de fjorden tot het water en kalven daar af. De Pia Fjord heeft twee armen, beide komen aan het eind uit bij een gletsjer. Ik neem de westelijke arm. Ik worstel door het ijs tot dicht bij de gletsjer. Later zoek ik een ankerplek, s Nachts regent het een beetje. De barometer zakt.

 

 

 

 

Patagonia is not easy sailing. There are almost no harbours between the 1000 miles from Puerto Williams or Ushuaia all the way to Puerto Montt. Anchoring is difficult because of the depth and the williwaws from the mountains. But its such an extraordinary experience to sail through this huge wilderness.

It took me 17 days from Puerto Williams to Puerto Montt. I will show this in 3 parts with short extracts from my book.

 

 

 

 

I passed Ushuaia. In that metropolis of fifty thousand people I have nothing to look for. Snow-capped mountains rise on both sides of the Beagle Channel. The sun is shining on the tops. In the evening I am at Caletta Olla. I see penguins sitting on a rocky island. It is twelve meters deep and still five meters close to the banks. I drop anchor.  …… Silence.

 

 

 

 

In the morning I am on the road again. At noon I enter the Pia Fjord. On the north side of the Beagle Channel, the mountains belong to the Darwin Ridge. Large glaciers reach the water in the fjords. The Pia Fjord has two arms, both of which end at a glacier. I take the west arm. I struggle through the ice close to the glacier. Later I look for an anchorage. At night it rains a bit. The barometer drops.

 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.