Sometimes things don’t go according plan. (Dutch/English)

Sometimes things don’t go according plan. Door vaarwegen en nauwe passen, tussen bergen en steile riffen vervolg ik mijn weg. In de middag merk ik dat ik goed mijlen maak en besluit door te varen naar Niemann baai. Ik heb er wel geen kaart van maar de beschrijving die ik heb gekregen spreekt over makkelijke invaart, veel beschutting en een ankerplaats dicht bij een acht meter hoge waterval aan een strandje. Aan stuurboord van me laat ik de pracht van Brecknock eiland liggen. Ik zet zeil want Niemann ligt met ruime wind twintig mijl verderop.

 

Tegen zessen wordt het donker. Om zeven uur is het stikdonker. Ik nader Niemann en vaar zonder probleem de baai binnen. Aan beide kanten glijden donkere klifwanden aan mij voorbii. Ik draai de baai binnen. Ik probeer langs de oevers te varen op zoek naar ondieper water om te ankeren. Niets. Ik probeer een lichtere glans te zoeken in het donker wat op een strandje zou duiden. Niets. Op de radar zit ik fantastisch verstopt in een perfect gesloten baai. Ik loop naar voren om beter te kijken tot ik plots de oever voor me op zie doemen. Ik ren terug om de motor achteruit te zetten.

 

 

 

Te laat, en schuif zo de wal op en daar lig ik vast op een stenen. Ik zet de motor achteruit. Geen beweging. Het scheepje ligt zo vast als een huis. Het is afgaand water … ik zal het volgend hoogwater af moeten wachten om weer vlot te komen. Ik kan zo vanaf boord een touw aan een boom knopen.

De koffie is heet. Ik braad de rookworst in de boterolie met sambal. De rest is stilte.

 

 

Ik kom erachter dat de eb lang duurt, dus de vloed ook. Over het grootste deel van de zeeen en kusten bestaat en dubbeldaags getij. Dat wil zeggen tweemaal per dag hoogwater en tweemaal laagwater. Nu, hier heerst het enkeldaags getij en dat wil zeggen dat ik vierentwintig uur moet wachten op het volgende hoogwater. Ik breng met het bootje een anker uit vanaf het achterschip, zodat ik bij opkomend tij de kont naar dieper water kan trekken. Het duurt tot de volgende avond tot ik weer vrij kom en ik spendeer nog een nacht in Niemann, achter op een anker, voor met een touw aan een boom. Een condor vliegt boven mij.

 

Sometimes things don’t go according plan. I continue my way through waterways and narrow passes, between mountains and steep reefs. In the afternoon I notice that I am making good miles and decide to continue to Niemann bay. I do not have a map of it, but the description I received speaks of easy entry, a lot of shelter and an anchorage close to an eight-meter high waterfall on a beach. On my starboard side I pass the splendor of Brecknock island. I set sail because Niemann is twenty miles away with good wind.

 

 

It is getting dark around six. It is pitch dark at seven o’clock. I approach Niemann and enter the bay without any problem. Dark cliff walls slide on me on both sides. I turn into the bay. I try to sail along the banks looking for shallower water to anchor. Nothing. I try to find a lighter glow in the dark that would indicate a beach. Nothing. On the radar I am hidden in a perfectly closed bay. I go forward to look more closely until I suddenly see the bank looming ahead. I run back to turn the engine off.

 

 

 

Too late, and so Campina grounds and I am stuck on a stony beach. Engine backwards but no movement.  It is an outgoing tide … I will have to wait for the next high water to get afloat again. The coffee is hot. I roast the smoked sausage in the butter oil with hot peppers. The rest is silence.

 

 

 

 

The ebb tide takes long, so the flood too. There is a double-day tide over most of the oceans and coasts. That means, high water twice a day and low water twice a day. Now, here the one -day tide prevails. I have to wait twenty-four hours for the next high tide. With the dinghy I bring an anchor from the stern, to pull the boat to deeper water when the tide is rising. It is not until the next evening that I am afloat again and I spend another night in Niemann, at anchor, with a rope on a tree.

A condor flies above me.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.