Drie keer zou scheepsrecht zijn .. my third rounding of the Horn (1996) .. Comme dissais Olivier de Kersauson:’Passer I’Horn, c’est comme sortir du ‘trou du cul’ du diable.’

 

C1000: Lengte 21,30 mtr, breedte 11,60 mtr, diepgang 1,50/ 2,70 mtr, koolstof mast 26 mtr, kevlar verstaging, zeiloppervlakte 220 m2 + 120 m2 code zero, hoogste snelheid 36 knopen, beste 24 uurs afstand 420 mijl. Ik zeilde de C1000 in 1996 in 119 dagen nonstop rond de wereld. Later zeilde de C1000 onder de naam Simac.

 

Vanaf nu, 28 maart, krijg ik drie dagen met een prima wind. Dan vanaf zondag wordt het weer minder en de wind weer oost. Op een slechte piek, want de Drake Passage met Kaap Hoorn ligt voor me en daar kan ik eigenlijk geen oostenwind gebruiken. Dat stukje water staat toch al zo ongunstig bekend. Dit is mijn leven, dit is het leven. Ik leef hier een paar maanden in mijn eigen wereld. Daar tussen de Grote en de Atlantische Oceaan ligt Kaap Hoorn. Ze beweren dat een aantal mijlen uit de kust de duivel op je wacht met opengesperde muil, een muil van woest water en zware ketenen, woest brullend, menig schip naar zich toe trekkend. Dat is de zuigkracht van de Hoorn.

Het zijn vreemde dingen die de mens verzint. Hij kiest zijn vrijheid en geeft zich over aan de wind en noemt het tij zijn meester. Waar ik naar toe wil is het oneindige gevoel dat de zee je geeft, van door te varen, doelloos, desolaat, leeg over lege zee├źn. De dimensies veranderen hier. Hier word je zelf een stukje oneindige zee. Een staat van genade, heel moeilijk over te brengen aan anderen. Je begrijpt het of je begrijpt het niet.

 

Het is 3 april dat ik Kaap Hoorn passeer. De 79ste dag, met een daggemiddelde van 245 mijl. Alles kan nog. Ik heb de Kaap niet gezien. Dezelfde dag begon een noordwesten storm. Ik bleef 50 mijl uit de kust. Ik voelde mij veilig, ver bij het land vandaan. En ik kreeg een compliment van Pierre, die zei dat ik het voorportaal van de hel briljant was gepasseerd. Ik voelde mij goed. Voorbij de Falklandeilanden werd de zee wat rustiger.

Attention Henk, c’est Pierre 3avril 1996-1440 UTC

Je suis tres content que tu sois la aujourd’hui. Comme dissais Olivier de Kersauson:’Passer I’Horn, c’est comme sortir du ‘trou du cul’ du diable.’ Ca veut aussI dire, qu’apres le Horn, meme si les conditions peuvent encore etre dures, c’est beaucoup moins mauvais.

C1000: Length 71 ft, beam 39 ft, draft 5 ft/9 ft, new 85 ft carbon mast, kevlar rigging, sailarea 2500 sqft + code zero 1500 sqft, highest speed 36 knots, best daily distance 420 miles, 119 days non-stop around the world. Great memories of a great boat.

From March 28, I get three days with a good wind. Then from Sunday the weather will decrease and the wind will turn east again. On a bad spot, because the Drake Passage with Cape Horn is in front of me and I can’t really use an easterly wind. There is always a storm. Or before the Horn, or during passage or after the passage.This is my life, this is life. I live here in a world of my own. Cape Horn lies between the Pacific and the Atlantic Ocean. They claim that a few miles from the coast the devil is waiting for you with open mouth, a mouth of raging water and heavy chains, roaring furiously, pulling many a ship towards him. That is the suction of the Horn.

There are strange things that people make up. He chooses his freedom and surrenders to the wind and calls the tide his master. What I want is the infinite feeling that the sea gives you, of sailing on, aimless, desolate, empty over empty seas. The dimensions change here. Here you become a piece of infinite sea. A state of grace, very difficult to convey to others. You either understand or you don’t.

It is April 3 that I pass Cape Horn. The 79th day, with a daily average of 245 miles. Everything is still possible. I have not seen the Cape. The same day, a northwest storm started. I stayed 50 miles offshore. I felt safe far away from land. And I got a compliment from Pierre, who said I had passed the portal of hell brilliantly. I felt good. Beyond the Falkland Islands, the sea calmed down.

Attention Henk, c’est Pierre 3avril 1996-1440 UTC

Je suis tres content que tu sois la aujourd’hui. Comme dissais Olivier de Kersauson: ‘Passer I’Horn, c’est comme sortir du’ trou du cul ‘du diable.’ Ca veut aussI dire, qu’apres le Horn, meme si les conditions peuvent encore etre dures, c’est beaucoup moins mauvais.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.