We zoeken naar een bestemming .. (Dutch/English) the paths that lead to these awe-inspiring moments are not easy, but the rewards that you get along the way can fill your heart to the brim.

We zoeken naar een bestemming, of het nu gaat om de natuur, mensen, een historische site, een ritueel of een speciale gebeurtenis, maakt niet uit. Wanneer we dit doen, laten we bepaalde verwachtingen varen. We leren dat tijd, schema’s en voorzieningen lokale definities hebben: elektriciteit en warm water zijn niet noodzakelijkerwijs elke dag beschikbaar, een bus vertrekt wanneer deze vol is in plaats van op een aangewezen tijdstip, zware wind stelt een dag van vertrek uit. De reis zal niet altijd gemakkelijk zijn.

 

Je zou verder een bepaald gebied in kunnen gaan, als je maar de tijd neemt. Je kunt op zoek gaan naar spaarzaam bewoonde eilanden, maar pas als je er langer blijft hangen, leer je misschien iets. Als je kilometers ver trekt en de drang krijgt om langzamer te gaan gaan, krijg je de kans om de wereld vanaf de top van Mt. Kilimanjaro, de zonnepoort bij Machu Picchu, of een hoge Himalaya-piek te zien. De paden die naar deze ontzagwekkende momenten leiden, zijn niet gemakkelijk, maar de beloningen die je onderweg krijgt, kunnen je hart tot de nok toe vullen.

 

De storm ging over. Hij had bijna een week in de zelfde kleren gezeten. Ook bij het slapen gaan, kwam er niets van om zich uit te kleden. Hij moest paraat blijven. Als het nodig was, moest hij direct in kunnen grijpen. Na een week in zijn laarzen gevangen te hebben gezeten voelden zijn tenen als dood aan. Bij het luchten leek het net alsof ze moesten ontdooien. Ze tintelden helemaal. Het Zuiderkruis blonk hoog boven hem.

 

 

De noordse stern is een kleine meeuw met een rode snavel. Het is de trekvogel die elk jaar de grootste afstand aflegt. In de noordelijke zomer is hij in het Arctische en in de zuidelijke zomer in het Antarctische gebied. Stel je voor; zo’n kleine vogel die van de Noordpool naar de Zuidpool trekt.

Elk jaar opnieuw.

 

We are looking for a destination, whether it is nature, people, a historical site, a ritual or a special event, does not matter. When we do this, we leave certain expectations. We learn that time, schedules and facilities have local definitions: electricity and hot water are not necessarily available every day, a bus leaves when it is full instead of at a designated time, heavy wind sets a day of departure. The journey will not always be easy.

 

You could go further into a certain area, if you take the time. You can look for sparsely inhabited islands, but only if you stay there longer, you might learn something. If you travel miles and get the urge to go slower, you get the chance to see the world from the top of Mt. Kilimanjaro, the sun gate at Machu Picchu, or a high Himalayan peak. The paths that lead to these awe-inspiring moments are not easy, but the rewards that you get along the way can fill your heart to the brim.

 

 

The storm passed. He had been in the same clothes for almost a week. Even when he went to bed, he never undressed. He had to stay alert. If it was necessary, he had to be able to intervene immediately. After a week of imprisonment in his boots, his toes felt dead. When airing it seemed like they had to thaw. They tingled completely.

The Southern Cross shone high above him.

The northern tern is a small gull with a red beak. It is the migratory bird that travels the largest distance each year. In the northern summer it is in the Arctic and in the southern summer in the Antarctic. Imagine; such a small bird that flies from the North Pole to the South Pole.

Every year again.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.