Met de Solitario naar Spitsbergen, loa 14 mtr, breedte 4,25 mtr, diepgang 1,85 mtr, waterverplaatsing 26 ton. Solitario, a 45 ft steel motoryacht. In the summer of 2013 I sailed her to Svalbard (Dutch/English)

Met de Solitario naar Spitsbergen, loa 14 mtr, breedte 4,25 mtr, diepgang 1,85 mtr, waterverplaatsing 26 ton.

Solitario, a 45 ft steel motoryacht. In the summer of 2013 I sailed her to Svalbard (Spitsbergen) 

Eerste etappe.

Vanaf het moment (2010) dat ik besloot terug te zeilen naar NL vroeg men mij; maar wat dan ? Ik vertelde dan dat mijn favoriete vaargebied in Europa, Noorwegen was en Galicie.

 

 

Ik maakte de Solitario klaar voor de reis naar de Noord. 2013. Onderweg, weer onderweg. Er ligt sneeuw op de hogere bergen. De bomengroei wordt minder. Het wordt steeds lichter. We gaan over de poolcirke. Eilanden worden grote stenen massa’s met kleine dorpjes aan de voet. Vaak stil, soms zie je een visserboot of de Hurtigrute die weer eens passeert. We varen door pittoreske passages en dan weer over open stukken Bodö voorbij. Vervolgens stuurboord uit de Foldafjord in.

 

Eerste etappe van Nederland naar Mörsvikbotn, 7 dagen, 1100 mijl, 2000 kilometer, 1,2 liter per mijl.

In Mörsvikbotn blijven we een paar dagen Hier ken ik Fred, hij is hier elke zomer, vissend tussen de groene bergwanden. Ik maak het scheepje klaar voor de Westfjord. Windkracht 6 op de kop, Witte koppen op het water en ik ga stuurboord uit en anker het scheepje op 17 meter waterdiepte. Windstoten van de bergen. Styve kylling 15 m/sec. Van PredictWind ontvang ik weerberichten. De bestemming heb ik al gewijzigd in Lödingen. Twee uur later staat er windkracht 7, oftewel 35 knopen. Vies weer, grijs, regen. Ten anker, in beschutting tegen een hoge berghelling aan. Wat zijn deze bergen mooi en wat kunnen ze een luwte geven!

 

En vervolgen de reis door de Tjelsundet, langs Harstad verder noordwaarts tot in een stil baaitje. Dat is het eerste plekkie van de reis waar de stilte bijna tastbaar is. Om ons heen bomen langs een strand vol stenen. In de verte, noord van ons, een laag eilandje waarboven vogels cirkelen. Bij laagwater ligt de ondiepe wal aan de westkant dichtbij. Je zou bijna lopend van boord kunnen. Aan de oostkant rijst een steile stenen wand omhoog waar je, als het moet, tegenaan kunt meren. Het waait ook niet. Het regent zacht en het is grijs. Heel stil, heel stil.

 

 

From the moment (2010) that I decided to sail back to NL, they asked me; but what then? I then told that my favorite sailing area was in Europe, Norway and Galicia.

I prepared Solitario for the trip to the North. 2013. On the road, on the road again. Snow lies on the higher mountains. Tree growth is slowing down. Daylight gets longer. We’re going over the polar circle. Islands become large stone masses with small villages at their base. Often quiet, sometimes you see a fishing boat or the Hurtigrute passing by. We sail through picturesque passages and then again over open areas past Bodö. Going starboard into the Foldafjord.

First leg from the Netherlands to Mörsvikbotn, 7 days, 1100 miles, 2000 kilometers, 1.2 liters per mile. The warrior considers his next step.

In Mörsvikbotn we stay a few days. Here I know Fred, he is here every summer, fishing between the green mountains. I’m getting the boat ready for the Westfjord. Wind force 6. White caps on the water. Time to wait and I anchor in 17 meters water depth. Wind gusts from the mountains. Styve kylling 15 m / sec. I receive weather reports from PredictWind. I have already changed the destination to Lödingen. Two hours later there wind force 7, or 35 knots. Dirty weather, gray, rain. At anchor, sheltered behind a high mountain slope. How beautiful are these mountains.

 

 

Continue the journey through the Tjelsundet, past Harstad further north to a quiet bay. That is the first place of the journey where the silence is almost tangible. Trees along a beach full of stones. In the distance, to the north, a low island. Birds in the sky. At low tide, the shallow embankment on the west side is close by. You could almost walk to the land. On the east side, a steep stone wall rises where you can moor, if necessary. It is windy. It is raining softly and it is gray. But so peaceful.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.