Naar Spitsbergen DEEL 2, to Svalbard Part 2 … (Dutch/English) .. A vast, fathomless continent of ice spreads across the northern polar regions. It is a world like no other, at the same time stunningly beautiful and almost unimaginably hard.Despite the harsh conditions, natural gems such as lichens, miniature grasses and delicate little flowers grow in this arctic desert.

Over: de expeditie.

 

 

 

 

 

 

 

Een enorm, peilloze continent van ijs spreidt zich uit over de noordelijke poolgebieden. Het is een wereld als geen ander, tegelijk verbluffend mooi en bijna onvoorstelbaar hard. De grote massa ijs is soms bewegingloos, alsof het voor eeuwig bevroren is, maar kan brullen en knarsen als ijskoude stormen het ijs in beweging zet. Het ijs huivert dan en dendert en splitst zich in immense ijsschotsen. Je denkt dat deze ijsmassa verstoken van het leven is, maar er onder wemelt het van plankton, met kleine garnalen en wormen, met mosselen, krabben en vissen. In de zwarte wateren tussen de scheuren leven de zeehonden en de walrussen.

 

 

 

 

 

 

 

De zon `s nachts even hoog of hoger aan de hemel als in Nederland overdag in de winter. We hebben aan de westkust van Spitsbergen bijna de 80 graden aangedaan door Amsterdamøya en Danskøya te bezoeken. Van al dat hout wat daar aangespoeld ligt kun je aardig wat bouwen. Dikke recht afgezaagde boomstammen liggen er als Mikado stokken over elkaar heen. We bezochten een imposante gletsjer met de naam Lillehookbreen. Henk legde voorzichtig zijn scheepje tegen een grote ijsblok en zette de motor uit. Het knispert alsof je drank in je glas met ijs gooit en je hoort het ijs smelten. Verder omdat er geen wind was was het doodstil, alleen het donderen van de gletsjers verderop was te horen. We deden nog twee plaatsjes aan; Ny-Ålesund en Barentsburg. Als je in Barentsburg loopt kijkt het of je in Rusland bent. Zelfs de kentekens op auto’s zijn Russisch.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de barre omstandigheden groeien er natuurlijke juweeltjes zoals korstmossen, miniatuur grassen en delicate kleine bloemen in deze arctische woestijn. Er zijn meer ijsberen dan mensen. Zomers trekken ze met het ijs mee naar het noorden. Op de oostelijke eilanden zijn ze het hele jaar door te vinden. We voeren soms dicht langs en ze keken zelfs niet naar ons. In de zomer is er genoeg te eten.’s Winters komen ze tot dicht bij de mensen. Dan vooral hebben ze honger. De zee is dan bijna helemaal bevroren en de beren zoeken open stukken water zg polynias, daar verzamelen zich meerde beesten en daar is dus voedsel. Soms loopt er een rond in Barentsburg of Longyearbyen.

 

About: the expedition.

A vast, fathomless continent of ice spreads across the northern polar regions. It is a world like no other, at the same time stunningly beautiful and almost unimaginably hard. The great mass of ice is sometimes motionless, as if frozen forever, but can roar and creak when icy storms set the ice in motion. The ice then shudders and thunders and splits into immense ice floes. You think this ice mass is devoid of life, but beneath it is teeming with plankton, with small shrimps and worms, with mussels, crabs and fish. The seals and walruses live in the black waters between the cracks.

 

The sun at night is as high or higher in the sky as in the Netherlands during the day in winter. We sailed to almost 80 degrees on the west coast of Spitsbergen by visiting Amsterdamøya and Danskøya. You can build quite a bit of all that wood that is washed up there. Thick, straight-cut tree trunks lie on top of each other like Mikado sticks. We visited an imposing glacier called Lillehookbreen. Henk carefully put his boat against a large ice block and turned off the engine. It crackles as if you are pouring liquor into your glass of ice and you can hear the ice melt. Furthermore, because there was no wind, it was completely quiet, only the thunder of the glaciers ahead could be heard. We visited two more places; Ny-Ålesund and Barentsburg. When you walk in Barentsburg it looks like you are in Russia. Even the license plates on cars are Russian.

 

Despite the harsh conditions, natural gems such as lichens, miniature grasses and delicate little flowers grow in this arctic desert. There are more polar bears than people. In the summer they move with the ice to the north. They can be found all year round on the eastern islands. In summertime we passed them and they sidn´t look at us at all, there is enough other food but especially in winter they come close to the people. Sometimes there is one in Barentsburg or Longyearbyen.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.