Met de Solitario door de Biskaje naar Galicie (Dutch/English) …. look at the weather reports and … tomorrow morning at 9 am we leave… 470 miles through the Biscay, on the west side, just off the Shipping lane and just over 3 days to Cape Finisterre…

Het jaar erop naar Galicië , deel 1.

De overgang van een zeilschip naar een motorschip. Ik word ouder, ben zes keer rond de wereld gezeild, heb tussen mn 15de en 70ste drie jaar in een huis gewoond, altijd op boten, op of bij de werf waar mijn schepen werden gebouwd of geprepareerd voor een volgende reis.

Na de Juniper reis wilde ik eens echt fatsoenlijk wonen, staan, rondlopen maar ook varen …

De keuze viel dus op de Solitario … een de Vries Lentsch ontwerp, 1983, 14 mtr x 4,25 mtr x 1,85 mtr, 200 pk 6 cylinder Mercedes diesel, steunzeil.

 

 

 

De eerste reis naar Spitsbergen en het jaar erop (2014) naar Galicië … geen geporthop van terras naar terras, nee, binnendoor naar Terneuzen, daar kwam mijn bemanning aan boord, Iris en Rogier en dan goed de weersberichten bekijken en wegwezen rechtstreek naar Zuid Engeland.

 

 

 

 

 

 

Pracht reis; de Westerschelde naar buiten, langs de Belgische kust tot Oostende en dan de oversteek naar Dover, langs de Engelse kust in de Shipping lane of er net buiten in de coastal lane, door naar Helford River … zo’n mooie ankerplek. Daar hebben we een paar dagen geankerd. Natuurlijk even de wal op, het is daar zo mooi, heuvels en vergezichten …

 

 

 

 

Het weer is voor 3 dagen goed te voorspellen, 5 dagen gaat ook nog maar is al minder zeker. In 3 dagen kun je de Biskaje door en als je slecht weer krijgt heb je de berichten niet goed geinterpreteerd. Kijk ook niet op 10 verschillende weer-sites. Maximaal 2 … anders krijg je teveel tegenstrijdige info … ze hebben allemaal wel wat wat klopt … ik maak de laatste jaren gebruik van PredictWind  https://predictwind.com

Wederom de weersberichten bekijken en toen … morgenvroeg om 09.00 uur vertrekken we … 470 mijl de Biskaje door, aan de westkant, net buiten de Shipping lane en na een dikke 3 dagen Kaap Finisterre voorbij ….

(wordt vervolgd)

 

 

 

The following year to Galicia, part 1.

 

The transition from a sailing vessel to a motor vessel. I am getting older, have sailed around the world six times, lived in a house for three years between my 15th and 70th year, always on boats, at or near the yard where my ships were built or prepared for the next voyage.

After the Juniper trip I wanted to live, stand, walk around but also sail …

So the choice fell on Solitario… a de Vries Lentsch design, 1983, 14 m x 4.25 m x 1.85 m, 200 hp 6 cylinder Mercedes diesel.

 

The first voyage to Spitsbergen and the following year (2014) to Galicia … no port-hop from terrace to terrace, no, inner waterways to Terneuzen, my crew came on board, Iris and Rogier and then take a good look at the weather reports and go straight to the south of England .

 

Wonderful trip; out of the Western Scheldt, along the Belgian coast to a position near Ostend and then the crossing to Dover, along the English coast in the Shipping lane or just outside it in the coastal lane,  to Helford River… such a beautiful anchorage. We anchored there for a few days. Of course we went ashore, the surroundings are so beautiful, hills and views …

 

 

 

 

The weather is easy to predict for 3 days, 5 days is also possible, but is less certain. In 3 days you can pass through the Biscay and if you get bad weather you have not interpreted the weather properly. Also, don’t check out 10 different weather sites. Maximum 2 … otherwise you will get too much contradictory information … they all have something that is correct … I have been using PredictWind in recent years  https://predictwind.com

Again look at the weather reports and … tomorrow morning at 9 am we leave… 470 miles through the Biscay, on the west side, just off the Shipping lane and in just over 3 days we passed Cape Finisterre….

(to be continued)


Posted in Uncategorized by with comments disabled.