De zee, een gedicht van Dorothee Sölle …. als ik heel stil ben (Dutch/English) … the sea, a poem by Dorothee Sölle … when I am very quiet , the sea enters my room.

 

De Zee                                                            The Sea

Als ik heel stil ben                                          When I am very quiet
kan ik vanuit mijn bed                                    I can hear from my bed
de zee horen ruisen                                        the sea rustle
Maar het is niet genoeg                                 But it is not enough
heel stil te zijn                                                 to be very quiet
ik moet ook mijn gedachten                           I need my thoughts too
van het land terugtrekken                              to withdraw from the land

Het is niet genoeg                                           It is not enough
de gedachten van het                                      to withdraw my thoughts
vasteland terug te trekken                               from the land
ik moet ook het ademen                                  I have to adapt my breath
aan het ritme van de zee                                  to the rhythm of the sea
aanpassen omdat ik                                          because when I inhale
bij het inademen minder hoor                          I hear less

Het is niet genoeg                                            It is not enough
de adem aan het ritme van de zee                   to adept my breath
aan te passen                                                    to the rhythm of the sea

ik moet ook handen en voeten                         I also need hands and feet
hun ongeduld afnemen                                    diminish their impatience

Het is niet genoeg                                             It is not enough
handen en voeten te kalmeren                          to diminish my hands and feet
ik moet ook de beelden                                     I also have to give away
over mezelf weggeven                                       the images about myself

Het is niet genoeg                                              It is not enough
de beelden weg te geven                                   to give the images away

ik moet ook het moeten loslaten                       I also have to let it go

Het is niet genoeg                                              It is not enough to let it go
het moeten los te laten                                      to let it go

zolang ik het ik niet verlaat                                as long as I don’t leave the ego.

Het is niet genoeg het ik los te laten                  It is not enough to let the ego go
ik leer vallen                                                        I learn to fall

Het is niet genoeg te vallen                                 It is not enough to fall
maar terwijl ik val                                                 But while I fall
en mij ontval                                                        and lose myself
houd ik op                                                            I stop
de zee te zoeken                                                  to seek the sea
omdat de zee nu                                                  because the sea
van de kust naar boven                                        from the coast to where I am
mijn kamer binnengekomen                                 enters my room
en overal om mij heen is                                      and is all around me

Als ik heel stil ben                                               When I am very quiet

 

 

(Dorothee Sölle )


Posted in Uncategorized by with comments disabled.