De nachten zijn schitterend, met briljant maanlicht. Ik kijk over zee en voel de rust die daar heerst. Steeds weer stroop ik met mijn blik de horizon af, speurend naar vogels, vissen en schepen. (Dutch/English) .. a poem by Lord Byron and about the dream and Robin Knox Johnston and an albatros.

And I have loved thee, Ocean! and my joy
Of youthful sports was on thy breast to be
Borne, like thy bubbles, onward; from a boy
I wantoned with thy breakers,—they to me
Were a delight; and if the freshening sea
Made them a terror, ’t was a pleasing fear;
For I was as it were a child of thee,
And trusted to thy billows far and near,
And laid my hand upon thy mane,—as I do here.

                    Lord Byron

 

Om zichzelf te kennen heeft iedereen zijn eigen boek, waarin de geschiedenis van zijn leven staat. Herinneringen zijn door er elke dag in te lezen. Zonder dit boek des levens is een mens een momentopname.

Ik wilde kapitein worden… of eigenlijk wilde ik de wereld zien. In 1969 kocht ik het boek ‘Alleen op de wereldzeeën’ ( A world of my own ). Het beschreef de tocht van het kleine zeilschip de ‘Suhaili’, dat op vrijdag 14 juni 1968 bijna ongemerkt de haven van Falmouth verliet om deel te nemen aan de eerste solo-zeilrace rond de wereld.

Deze man was de toen negenentwintigjarige ex-koopvaardij-officier Robin Knox-Johnston. 313 dagen later was de Suhaili terug in Falmouth, haar schilderwerk afgebladerd en roestig, haar eens zo witte zeilen nu bruin en verweerd, haar stuurinrichting verdwenen, maar ze was terug en de trots straalde er vanaf. Op een dag kocht ik alle boeken over dit soort reizen bij dezelfde boekhandel… ‘Ga jij dat ook doen ?’ vroeg het winkelmeisje. ‘Ja,’ zei ik.

De nachten zijn schitterend, met briljant maanlicht. Ik kijk over zee en voel de rust die daar heerst. Steeds weer stroop ik met mijn blik de horizon af, speurend naar vogels, vissen en schepen. Ik zie vandaag, voor het eerst op deze reis, een albatros, het ontroert mij. Ik kijk naar deze geweldige zeevogel en voel mij een beetje verwant. Zal dit dier denken ? En hoe ? Zich eenzaam voelen, altijd onderweg zijn, iets missen, verlangen, berouwen ? Ik weet het niet en verwacht ook geen antwoord.

 

Everyone has his own book, which contains the history of his life. Memories can be read every day. Without this book of life, a person is a snapshot.

 

I wanted to be a captain … or rather I wanted to see the world. In 1969 I bought the book “A world of my own”. It described the journey of the small sailing vessel the ‘Suhaili’, which left Falmouth harbor almost unnoticed on Friday 14 June 1968 to take part in the first solo sailing race around the world. This man was the then twenty-nine-year-old ex-merchant marine officer Robin Knox-Johnston. 313 days later Suhaili was back in Falmouth, her paintwork chipped and rusty, her once white sails brown and weathered, her steeringgear gone, but she was proudly back. One day I bought all the books about this kind of travel from the same bookstore … “Are you going to do that too?” the shop assistant asked. “Yes,” I said.

 

The nights are beautiful, with brilliant moonlight. I look over the sea and feel the peace that reigns there. Time and again I scour the horizon, looking for birds, fish and ships. Today I see an albatross for the first time this voyage, it moves me. I look at this amazing sea bird and feel a little bit related. Will this animal think? And how ? Feeling lonely, always on the road, missing something, longing, repenting? I don’t know and don’t expect an answer.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.