Reiziger, er is geen weg, de weg maak je zelf, door te gaan. (Dutch/English) .. From the poem by Antonio Machado .. “Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

En op een avond, toen die zee voorbij joeg, met een loodkleurig, totaal verstopte hemel erboven, voelde hij zich verloren in die grijze, kille oneindigheid, met in die oneindigheid alleen maar één bleke, fletse ster aan de hemel. Dan dacht hij aan hen, die eerder deze zee bevoeren. Toen de lucht opklaarde was de nacht vol sterren. Heel de hemel was één onafzienbaar paars-zwart stuk fluweel met opgestikte flonkerende diamanten. Dan keek hij naar die verte.Wat daar voorbijdreef was de stilte en de verlatenheid en hij proefde iets van een naderende eenzaamheid.

 

 

And one night when the sea rushed by, with a lead-colored, totally clogged sky above, he felt lost in that gray, cold infinity, with only one pale, faded star in the sky in that infinity. Then he thought of those who previously sailed this sea. When the sky cleared, the night was full of stars. All of the sky was one immense purple-black piece of velvet with glittering diamonds embroidered on it. Then he looked into that distance. What drifted past was the silence and the desolation, and he tasted something of an approaching loneliness.

 

 

Reiziger, de weg,
dat zijn jouw sporen, en niets anders.
Reiziger, er is geen weg,
de weg maak je zelf, door te gaan.
Door te gaan maak je de weg
en als je achterom kijkt,
zie je het pad dat je nooit meer zult betreden.

Reiziger, er is geen weg
alleen een schuimspoor in de zee.

 

 

“Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino sino estelas en la mar.”

 

Traveler, your footprints are the only road, nothing else.
Traveler, there is no road; you make your own path as you walk.
As you walk, you make your own road, and when you look back
you see the path you will never travel again.
Traveler, there is no road; only a ship’s wake on the sea.

(From the poem by Antonio Machado)

 

 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.