Als ik mn ogen toe doe, dan ben ik in Honolulu ( Jules Deelder) .. (Dutch/English) .. 2002 With Campina 700 miles north of Oahu I was struck by lightning and had to return for repairs. It took some time and it became too late in the season to continue to the Bering Sea, so I stayed in Honolulu for 6 months …. not a bad choice.

A day along the beach, Honolulu, october 2002.

Als ik mn ogen toe doe, dan ben ik in Honolulu ( Jules Deelder) Met de Campina was ik onderweg van Hawaii naar het Noorden toen ik getroffen werd door de bliksem en ik terug moest keren naar Honolulu voor reparatie. Het was toen te laat in het seizoen om nog naar de Bering Zee te gaan en ik moest `overwinteren` op Hawaii … geen slechte keuze !

Ik ben langs Waikiki Beach gewandeld en heb de zon zoekende toerist aanschouwd. Ik heb naar de mooie meisjes in bikini gekeken. Onder een palm speelt een jongeman op zijn gitaar. Ik ben op het gras gaan zitten. Mijn shirt trek ik over mijn hoofd en ik gebruik dat om op te liggen. Het gaat een beetje regenen en het strand stroomt leeg. Ik voel elke druppel. Als de zon weer doorkomt, lopen de overdekte terrassen weer leeg, de handdoeken worden weer neergelegd, topjes uitgetrokken en men laaft zich weer aan de zon. Een zwerver vraagt mij een sigaret en ik laat hem een handrolled exemplaar maken. Hij kucht: zware shag! Hij woont verderop in een tentje.

Ik loop verder en ga zitten op een plek waar minder mensen zijn. Een spin hangt boven mij in de boom en tracht het oneindige te bereiken aan een draadje dat ik niet zie. Twee witte duiven landen vlak naast mij en pikken in de bodem. Ik strek mij uit en val in slaap. Een regenbui wekt mij, het is tegen de avond. Ik heb zeker twee uur geslapen. Het regent hard, het strand is leeg. Ik doe mijn broek uit, loop de zee in en dompel mij onder in hetzelfde water waar de tonijnen, de schildpadden en de haaien zwemmen. Ik blijf nog even zitten en geniet van mijn plekje onder de bomen, trek mijn broek weer aan en het shirtje over mijn hoofd en loop het strand weer af naar Ala Wai, waar de boot ligt. De avond is, zoals elke avond, heerlijk.

With Campina I was on my way from Hawaii to the North, but 700 miles north of Oahu I was struck by lightning and had to return for repairs. It took some time and it became too late in the season to continue to the Bering Sea, so I stayed in Honolulu for 6 months …. not a bad choice.

I walked along Waikiki Beach and watched the sun-seeking tourist. I’ve watched the pretty girls in bikinis. A young man plays his guitar under a palm. I sat down on the grass. I pull my shirt over my head and use it to lie on. It starts to rain a bit and the beach is emptying in notime. I feel every drop splatter on my body. When the sun comes out again, the covered terraces empty again, the towels are put down in the sand, the tops are taken off and the sun is back. A bum asks me a cigarette and I made him a hand-rolled one. He coughs: heavy stuff! He lives down the road in a tent.

I walk on and sit in a place where there are fewer people. A spider hangs above me in the tree and tries to reach the infinite by a thread that I cannot see. Two white pigeons land right next to me and peck at the bottom. I stretch out and fall asleep. A rain shower wakes me, it is towards evening. I slept for at least two hours. It is raining heavily, the beach is empty. I take off my pants, walk into the sea and immerse myself in the same water where the tuna, the turtles and the sharks swim. I sit down for a while and enjoy my spot under the trees, put on my pants and the shirt and walk down the beach to Ala Wai, where the boat is. The evening is, like every night, wonderful.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.