Naar de winterplek (Dutch/English) … after years of sailing the world and also with my present motorvessel to Svalbard and Galicia, I remained in the Netherlands for the last years.

Na 6 wereldreizen, koos ik voor de Solitario, een 14 meter motorboot. Over wat zeewaardig is, is een heel boek te schrijven. Maar dit de Vries Lentsch ontwerp was gebouwd voor de zee. De 1.85 mtr diepgang en de 2 vaste tanks brandstof samen 2400 liter wijzen hier al op. Maar na Spitsbergen en Galicië ben ik hoofdzakelijk in Nederland gebleven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste winters heb ik met veel genoegen in de haven van de Roggebotsluis gelegen. Deze komende winter kan dat niet meer omdat dat hele gebied op de schop gaat. Er komt een nieuw bungalowpark en een nieuwe jachthaven. De komende winter lig ik in de Buitenhaven in Kampen. Daar heb ik eerder gelegen. In de tussentijd kan ik rond kijken voor een andere vaste ligplaats … ik zie wel, dat is momenteel de beste instelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen vrijdag heb ik met vrienden de Solitario naar Kampen gevaren. Ik lig nu nog niet op de winterplek maar ik de monding van de haven wachtend dat m’n plekkie vrij is … geen haast .. ik lig hier goed. We voeren van Ketelhaven door de Ijsseldelta, de doorgang tussen het Ijsseloog en de Hanzeplaat, langs de verschillende andere eilanden, even ten anker voor een lunch in het Kattendiep en toen de Ijssel op. We zagen hele zwermen zwanen en ganzen en witte reigers en aalscholvers en hoog in de bomen twee zeearenden… even gebunkerd bij de Bunkerboot voor de nodige diesel voor de kachel … het was een pracht dag.

 

De IJsseldelta heeft me altijd al bezig gehouden. Vanaf de Kamperbrug zag ik het water naar de zee stromen. In mijn jeugd las ik de boeken van Anne de Vries; Reis door de nacht. Dat ging over de Tweede Wereldoorlog en als kind dacht ik: om me voor de vijand te verbergen zou ik een boot kopen en me verschuilen in het rietmoeras van het Kattendiep …

 

 

Ik heb hier een boek liggen en de eerste zin is: This is the most beautiful place on earth. De tweede zin luidt:There are many such places. Je kunt je de vraag stellen: is de mooiste plek op aarde een plek om te blijven of slechts te bezoeken. Je kunt foto’s nemen van zo’n plek en die daarna altijd als herinnering met je mee dragen. Ik heb echter eens een opstapper gehad die juist géén foto’s maakte. Hij zei: als het zo mooi is, dan hou je dat beeld altijd in je hoofd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The last winters I have enjoyed my berth in a small port on the countryside. This coming winter it is no longer possible because the entire area will be overhauled. There will be a new bungalow park and a new marina. The coming winter I will stay in the Buitenhaven in Kampen. 

 

Last Friday I sailed Solitario to Kampen with friends. We sailed from Ketelhaven through the delta of the river IJssel, along the various islands, we anchored for lunch in the Kattendiep and saw whole flocks of swans and geese and white herons and cormorants and high in the trees two sea eagles  … it was a beautiful day.

The IJsseldelta has always intrigued me. I am born here. In my youth I read books of Anne de Vries; Travel through the night. That was about the Second World War and as a child, I thought: to hide from the enemy I would buy a boat and hide in the reed marsh of the delta …

I’ve got a book and the first sentence is: This is the most beautiful place on earth. The second sentence reads: There are many such places. You may ask yourself: is the most beautiful place on earth a place to stay or just to visit. You can take pictures of such a place and always carry them with you as a memory. However, I once had a crewmember who did not take photos. He said: if it is that beautiful, you always keep that image in your mind.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.