The 8th of november, the Vendee Globe will start again (scroll Dutch/English) .. buiten de depressies om blijft de zee gewoon doorlopen en stuwt zij grote watermassa’s voort, een teken dat de ene storm de andere opvolgt. Zou het hier ooit kalm zijn ?

8 november gaat de Vendee Globe van start  https://www.vendeeglobe.org/en . Deze keer zijn het 33 deelnemers. Ik schreef aan Pip Hare, een vrouwelijke deelnemer; Pip, I will not be in Les Sables d’Olonne but I will follow you. In a short time the sea is yours. https://www.piphare.com/

Een dag op de zuidelijke oceaan.

Wolken, water, het gouden glinsterende water en watergeruis. 275 mijlen is het resultaat en de storm 8 tot 9 in buien. Het loopt tegen de herfst. Wie weet bestaan hier ook mooie nazomers. De zee gromt nog steeds, soms wat meer, soms wat minder, maar steeds is dat oergegrom aanwezig, zelfs nu in de regen. Ik sta aan dek en luister, probeer iets te verstaan, iets uit het geluid op te maken. Druppels uit de mast vallen op mij neer. Rondom mij de zee. Soms trek ik mijn laarzen bewust omgekeerd aan. De eerste keer gebeurde dat natuurlijk per ongeluk in het heetst van de strijd om snel aan dek te zijn. En sindsdien doe ik het af en toe om mezelf een ander mens te voelen. Dan loop ik rond met de linkerlaars aan de rechtervoet en andersom, echt, een heerlijk gevoel, het werkt altijd. Even ben ik dan de andere kant van mezelf. Ik wil rond Kaap Hoorn en wil het overleven. Buiten de depressies om blijft de zee gewoon doorlopen en stuwt zij grote watermassa’s voort, een teken dat de ene storm de andere opvolgt. Zou het hier ooit kalm zijn ?

 

 

Ik adem de wind en ik adem de damp. De hele zee trilt en wacht.

 

 

 

 

The Vendee Globe https://www.vendeeglobe.org/en will start again the 8th of november. This time 33 participants will compete. I wrote to Pip Hare, a female participant; Pip, I will not be in Les Sables d’Olonne but I will follow you. In a short time the sea is yours.  https://www.piphare.com/

 

A day in the southern ocean.

Clouds, the golden glittering of water and violent waves. 275 miles is the result. The storm was an 8 to 9 in showers. The autumn is approaching. Who knows, there may also be beautiful late summers here. The sea still growls, sometimes a bit more, sometimes less, but that primal growl is always present, even now in the rain. I’m standing on deck and listen, trying to understand something, to make out something from the sound. Sometimes I consciously put on my boots in reverse. The first time, of course, this happened by accident in the heat of the battle to be on deck quickly. And ever since then I do it now and then to feel like a different person. Then I walk around with the left boot on the right foot and vice versa, really, a wonderful feeling, it always works. For a moment I am the other side of myself.

 

 

I want to get around Cape Horn and I want to survive. Outside of the depressions, the sea just keeps moving and pushes large bodies of water forward, a sign that one storm follows another. Would it ever be calm?

I breathe the wind and I breathe the vapor. 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.