Today the Vendee Globe 2020 started. A solo around the world sailing event. (scroll for Dutch/English) … I follow them and I sail with them.

 

 

 

Vandaag is de Vendee Globe 2020 gestart. https://www.vendeeglobe.org/  Een solo rond de wereld zeil evenement. Ik starte drie keer alleen. Niet in deze race maar met dezelfde bedoeling: solo rond de wereld in record time. Dit jaar zijn er 33 deelnemers waarvan 6 vrouwen. Ik volg ze en ik zeil met hen mee.

 

 

 

De originele roman Robinson Crusoe werd geschreven door Daniel Defoe in 1719, werd geïnspireerd door het waargebeurde verhaal van Alexander Selkirk, een eigenzinnige Schotse zeeman die in conflict kwam met kapitein Stradling. Selkirk en Stradling stonden op gespannen voet over de zeewaardigheid van hun schip, de Cinque Ports, en de ruzie eindigde met de eis dat Selkirk aan land zou worden gezet op het onbewoonde eiland in de buurt waar ze voor anker lagen. Misschien verwachtte Selkirk door genoeg van de bijna-muitende bemanning gevolgd te worden om te voorkomen dat het schip zou vertrekken. Dat plan werkte het niet. Niemand voegde zich bij hem en terwijl het schip wegvoer, raakte Selkirk in paniek en schreeuwde om weer aan boord te worden gelaten. Maar Stradling negeerde de kreten van de Schot en de Cinque Ports zeilde weg, waardoor Selkirk met afgrijzen naar het verdwijnende schip staarde. Alexander Selkirk bleef vier jaar op het eiland.

 

 

 

Toen hij eindelijk werd gered, ontving hij zijn redders met een welwillende onverschilligheid en, in latere jaren, ‘betreurde hij zijn terugkeer naar de wereld met al zijn geneugten Het bracht hem niet de rust van de alleenzaamheid .

 

 

 

 

 

Today the Vendee Globe 2020 started. https://www.vendeeglobe.org/    

A solo around the world sailing event. I started alone, three times. Not in this race but with the same intention. This year 33 participants compete of which 6 are women. I follow them and I sail with them.

Robinson Crusoe, the original novel written bij Daniel Defoe in 1719, was inspired by the true story of Alexander Selkirk, a brave and obstinate Scottish sailor who came into conflict with the master of his ship, one Captain op te Stradling. Selkirk and Stradling were at loggerheads over the seaworthiness of their vessel, the Cinque Ports, and the argument ended with Selkirk demanding to be put ashore on the uninhabited island near which they were anchored. Perhaps Selkirk expected to be followed bv enough of the near-mutinous crew to prevent the ship trom sailing. If this was Selkirk’s plan, it didn’t work. Nobody joined him and, as the ship pulled away, Selkirk, rather endearingly, panicked, and screamed to be let back on board. But Stradling ignored the Scot’s cries and the Cinque Ports pulled away, leaving Selkirk staring after the vanishing ship in horror. Alexander Selkirk remained on the island for four years.

 

 

When he was finallv rescued, he received his rescuers with a benign indifference and, in later years, ‘bewailed his Return to the world. Which could not, he said, with all its enjoyments, restore him to the Tranquillity of his Solitude’.

 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.