Deel 2 over de Vendee Globe en het lange afstandzeilen. Eén met het grootse om hen heen. Bewust van het gevaar want zijn schip is klein en de zee is groot. (Dutch/English) .. What Buccaneer would sail. Without a surety from the Wind. Or Schedule of the Tide.

DE ZEEWAARDIGE UITDAGING.

Deel 2 over de Vendee Globe en het lange afstandzeilen.

The Vendée Globe is a single-handed non-stop round the world yacht race. The race was founded by Philippe Jeantot in 1989, and since 1992 has taken place every four years. It is named after the Département of Vendée, in France, where the race starts and ends. Wikipedia

Een paar dagen geleden gestart, zijn ze nu Kaap Finisterre voorbij … https://www.vendeeglobe.org/en

 

Eén met het grootse om hen heen. Bewust van het gevaar want het schip is klein en de zee is groot. Soms, onder de tropenzon of onder de stormluchten van hoge breedten. Onder de Grote Beer of onder het Zuiderkruis. Op de lange passaatdeining in de equatoriale stiltezone of tussen de steile stormgolven van de “roaring forties “.

 

 

 • Without an oar.
 • We are enforced to sail.
 • Our Port a secret.
 • What Buccaneer would sail.
 • Without a surety from the Wind.
 • Or Schedule of the Tide.

 

Emily Dickinson heeft nooit een reis over land of zee gemaakt. Ze heeft nooit de behoefte gevoeld om te reizen. Haar verzen, geschreven in die ene kleine kamer, verkenden haar eigen uitgestrekte innerlijke landschap. Als we een dichter als Emily Dickinson lezen begrijpen we misschien dat het van grote waarde is om soms alleen te zijn.

 

 

THE SEAWORTHY CHALLENGE.

Part 2 about the Vendee Globe and long distance sailing.

https://www.vendeeglobe.org/en

One with the greatness around them. Aware of the danger because the ship is small and the sea is big. Sometimes, under the tropical sun or under the stormy skies of high latitudes. Under the Big Dipper or under the Southern Cross. On the long trade swell in the equatorial calm zone or between the steep storm waves of the “roaring forties”.

 

 • Without an oar.
 • We are enforced to sail.
 • Our Port a secret.
 • What Buccaneer would sail.
 • Without a surety from the Wind.
 • Or Schedule of the Tide.

 

Emily Dickinson never embarked on a great journey across land or sea. She never feit the need to travel. Her verses, written in this one small room, explored her own vast inner landscape. When we read a poet like Emily Dickinson, we have a confidence that our room can encapsulate eternity, that there is a great value in the capacity to be alone.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.